ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑΣ

Η Ελλάδα σήμερα


ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΚΑΙ ΦΥΛΗ ( ΠΕΡΙ ΦΥΛΕΤΙΣΜΟΥ )ΑΘΗΝΑ 22-10-2015.

Η κατάργηση των συνόρων και η νόθευση των εθνικών πληθυσμών συνθέτουν τον δούρειο ίππο για την εκ των έσω κατάληψη των εθνών. Είναι ένας βρώμικος πόλεμος των σιωνιστών που ξεκίνησε κατά κύριο λόγο σε βάρος τής Ελλάδος για δύο λόγους. Πρώτον διότι η διατήρηση τής εθνοφυλετικής ταυτότητας είναι συνάρτηση τής πίστης τού λαού και δεύτερον διότι η κοινωνική συνοχή ενός πολιτισμικά ανώτερου λαού είναι κάστρο ισχύος απροσπέλαστο.

Η εθνικά κυρίαρχη Ελλάς υπερέχει τόσο στην πίστη όσο και στο πολιτισμικό υπόβαθρο. Είναι έννοιες που γεννήθηκαν στην Πατρίδα μας και μεταλαμπαδεύτηκαν από εμάς στους ελεύθερους λαούς. Η πίστη εκφράζεται από την προσήλωση προς το Θεό και την φυσική νομοτέλεια που προίκισε την ανθρωπότητα και τούς λαούς. Και ακόμη από την προσήλωση προς τούς αρχέγονους πνευματικούς ταγούς και τις συλλογικές ενέργειες και ανάγκες των πολιτών που σχηματίζουν όμαιμες κοινότητες, τις καλούμενες ως φυλές.

Οι φυλές και τα έθνη βρίσκονται στις εστίες που καταλαμβάνουν στον χάρτη από την πρώτη στιγμή που συγκροτήθηκαν σε οργανωμένες πολιτείες. Ο ίδιος ο Θεός κατέταξε τα λευκά έθνη στην Ευρώπη, τα κίτρινα στην Ασία, τα μαύρα στην Αφρική και όπου γης τα λοιπά έθνη. Ο δε Πατέρας τής Θεωρίας τού Φυλετισμού και τής έννοιας τού πολίτη Ηρόδοτος προσδιόρισε ως κοινούς και αδιαίρετους παράγοντες το Όμαιμο, το Ομόφυλο, το Ομόθρησκο, το Ομόγλωσσο και το Ομότροπο. Δηλαδή χαρακτηριστικά γνωρίσματα τού Έλληνα είναι το Ελληνικό Αίμα, η Λευκή Φυλή, η Ελληνική εν προκειμένω Ορθόδοξη Θρησκεία, η Ελληνική Γλώσσα και ο Ελληνικός Πολιτισμός. Αλληλουχία που ισχύει κατά αντίστοιχο τρόπο για όλους τούς λαούς.

Η ελληνική θεώρηση περί τού σχηματισμού και τής εξελίξεως τής Φυλής δεν έχει καμία απολύτως σχέση με τις δυτικές δοξασίες περί εκμεταλλεύσεως τού ανθρώπου. Η ελληνική κοινωνία και η Ελληνική Φυλή ταυτίζονται κατά τρόπο παραδοσιακό και δομικό. Ακόμη κι όταν υπήρχαν στην αρχαιότητα δούλοι συνεπεία των πολέμων, οι ελευθερίες των Ελλήνων στο εργασιακό, στο κοινωνικό και το μορφωτικό επίπεδο, ο σεβασμός στο ανθρώπινο πρόσωπο δηλαδή ήταν πράξη νομοτελειακή. Αντιθέτως, σε άλλα έθνη ισχυρά η δύναμη είχε εξαφανίσει κάθε ίχνος πολιτισμού και η βαρβαρότητα είχε μετατρέψει τον άνθρωπο σε υποζύγιο.

Οι βιαιότητες και η υποδούλωση των λαών δεν γνωρίζουν ιδεολογίες. Η δε ελευθερία είναι γνώρισμα τού λαού εκείνου που βαστάει ανόθευτη την εθνική και θρησκευτική του ταυτότητα. Εκείνοι που μιλούν για τον «κακό» ρατσισμό, οι λεγόμενοι αντιρατσιστές, αυτοί είναι οι αληθινοί εχθροί τού ανθρώπου και οι μεγαλύτεροι υβριστές τού Θεού. Διότι ενώ μιλούν για τον σεβασμό στην διαφορετικότητα των λαών, είναι εκείνοι που επιδιώκουν με τις βίαιες συνυπάρξεις και τις στρεβλές σχέσεις την ομογενοποίηση των λαών και την εξάλειψη πίστεων και αξιών, τον σχηματισμό μιας αντιφυσικής παγκόσμιας κοινότητας κάτω από μια πολιτική και θρησκευτική εξουσία, την αντεθνική και αντίχριστη παγκοσμιοποίηση των σιωνιστών.

Στο οικονομικό επίπεδο έχουμε ακούσει τις παρανοϊκές παραδοξότητες των εχθρών τού Εθνικισμού και τού Φυλετισμού να λένε πως ο ρατσισμός συνθλίβει τον άνθρωπο και ρίχνει τα μεροκάματα! Το γαρ τής θλίψεως γεννά παραφροσύνη. Διότι οι μετακινήσεις πληθυσμών που έχουν εξαθλιωθεί από τις παρεμβάσεις των νεοταξιτών στις χώρες τους, ωθούν τούς μετακινούμενους σε αποδοχές εξευτελιστικές τής αξιοπρέπειας και τής δικαιοσύνης. Τα μεροκάματα σαφέστατα φθίνουν στις «αντιρατσιστικές» χώρες και οι εργασιακές σχέσεις διαλύονται από τούς λάτρεις τής παγκοσμιοποίησης πολιτικάντηδες τής αστικής δημοκρατίας που σιτίζουν με φθηνά χέρια τα ταμεία των τοκογλύφων και των δοτών επιχειρηματιών, εντολέων και χορηγών τους.

Στον τομέα τής κοινωνικής συνοχής και τής εθνικής ασφάλειας, ο εποικισμός τής Πολιτείας με πληθυσμούς ποικίλης εθνικής και θρησκευτικής αναφοράς αδυνατίζει την κοινή εργασία και την μαχητικότητα τής Λαϊκής και Φυλετικής Κοινότητας. Η υπογεννητικότητα τού Ελληνισμού συμβαδίζει με τρόπο ενδεικτικό και ανίερο με την εισδοχή λαθρομεταναστών νέων και μουσουλμάνων κατά κύριο λόγο. Η εισδοχή των λαθροεποικιστών λαμβάνει χώρα από την Τουρκία και άλλες εχθρικές χώρες, οι δε εισερχόμενοι μισούν τον Ελληνισμό και την Ορθοδοξία που διώκουν οι χώρες προέλευσης. Υπάρχουν είσοδοι λαθρομεταναστών επιπλέον από χώρες γειτονικές που διεκδικούν ελληνικό εθνικό έδαφος.

Ο σεβασμός και η μοναδικότητα τού ανθρωπίνου προσώπου, η τήρηση τής φυσικής νομοτέλειας είναι το πρώτο και θεμελιώδης αγαθό για την Λαϊκή και Εθνικιστική Ελλάδα. Η ιερότητα τής Πίστεως και η διατήρηση τής Ελλάδος σε ελληνικά και μόνο χέρια αφορούν την ελεύθερη βούληση και την διαιώνιση τής Φυλής μας. Η βαρβαρότητα δεν έχει χώρο ύπαρξης ανάμεσά μας. Το δε Ελληνικό Αίμα είναι ο μόνος ασφαλής δρόμος για την αναζωογόνηση τής Πατρίδος σε συνάρτηση με τον πολλαπλασιασμό αμιγώς ελληνικών οικογενειών. Στόχος μας είναι η πραγμάτωση τού ελληνικού κοινοτισμού και η ισχυροποίηση τής Ελληνικής Τάξεως Πραγμάτων. Χριστός και Ελλάς σε μια απόλυτα ελληνική κοινωνία και έναν ακμάζοντα οικουμενικό ελληνισμό.  

Σε αντίθεση με τις νεοταξικές συνεργασίες και συνευρέσεις, στην Λαϊκή και Εθνικιστική Ελλάδα η ανάπτυξη στηρίζεται στην Εθνική Οικονομία, στην Ελληνική Παραγωγική Τάξη και στην σχέση ανταποδοτικότητας και κοινών στόχων ανάμεσα στο εθνικό κράτος και στον πολίτη που αποτελεί γέννημα και ιδιοκτήτη του. Οι μόνες μετακινήσεις που έχουν νόημα και λόγο ύπαρξης είναι ο επαναπατρισμός εδαφών και ψυχών που ανήκουν στο Ελληνικό Έθνος. Μια ελληνική οικονομία αξιοποιεί τούς παραγόμενους πόρους υπέρ τής εσωτερικής ευημερίας και παράλληλα επενδύει στην ανάπτυξη κινήτρων για την επιστροφή των Ελλήνων τής Ομογένειας.

Ισχυρότερο μέσο για την επίτευξη δίκαιης κοινωνίας και δυνατού έθνους είναι η ενότητα και η υπεργεννητικότητα των Ελλήνων. Περισσότεροι και καλύτεροι Έλληνες ενωμένοι κάτω από τα λάβαρα τής Πίστεως και τής Πατρίδος. Ελληνόπουλα που βγαίνουν μέσα από καθάριες ελληνικές οικογένειες με ανόθευτα τα νάματα. Μύστες, Εργάτες και Πολεμιστές Έλληνες μιας πλέριας και Ισχυρής Ελλάδος.
ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΚΑΡΑΧΑΛΙΟΣ

2 σχόλια:

pol είπε...

Από τα καλύτερα σου άρθρα Σπύρο...!!! Το αναδημοσιεύω στην ΟΣΙΑ ΕΥΧΗ...

polapopsis είπε...

ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ ΠΟΛΥ ΦΙΛΕ ΓΙΩΡΓΟ!!!