ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑΣ

Η Ελλάδα σήμερα


Η ΕΛΛΑΣ ΑΝΑΓΕΝΝΙΕΤΑΙ ΜΕ ΤΗΝ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΜΑΣ

ΑΘΗΝΑ 25-1-2018.

Τα εθνικά μας ζητήματα, με πρώτο το ζήτημα τής Μακεδονίας μας, καθίστανται το κομβικό σημείο ενώσεως των Ελλήνων που διαθέτουμε πίστη ακατάβλητη σε Θεό και Ελλάδα. Τα οικονομικά προβλήματα δεν είναι σε θέση να ενεργοποιήσουν αντιδράσεις, παρά τις ολέθριες συνέπειες των μνημονίων. Οι Έλληνες ουδέποτε δώσαμε τον καλό αγώνα περί χρημάτων, αλλά περί τής ελευθερίας και τής εμπεδώσεως ελληνικού πολιτισμού και ελληνικού δικαίου και ελληνικής ισχύος. Οι κομματικοί και άλλοι νεοταξικοί διαχωρισμοί δεν έχουν θέση ανάμεσά μας, διότι είναι φορείς ξένων και εχθρικών προς τη φυλή μας συμφερόντων. Ιδεολογία εμείς οι Έλληνες έχουμε μια και μόνη, την Ελληνική Ιδέα, την αγάπη και την προσήλωση στο Ελληνικό Έθνος και αυτός ακριβώς είναι ο ορισμός τού Ελληνικού Εθνικισμού. Παράταξή μας είναι η Ελλάς, όπλο μας ο Πατριωτισμός. Διαχωρισμοί και τάξεις δεν υφίστανται. Θέλουμε την Ελλάδα των Αρίστων και ανάμεσά μας δεν έχουν θέση οι προσκυνημένοι και οι αχρείοι.

Στρατός, Πιστοί, Πατριώτες και Εθνικιστές είναι η ώρα να συναντηθούμε και να επιβάλλουμε την Αληθινή Ελλάδα, την επαναστατική Ελλάδα που ενώνει, που άρχει και πραγματώνει το Δίκαιο τού Έθνους. Η Μακεδονία λοιπόν μάς καλεί να δώσουμε τα χέρια και να δώσουμε και πάλι τον καλό αγώνα για να αποδιώξουμε σφετεριστές και προδότες. Η Ελλάς δεν παραχωρεί ονόματα και εδάφη. Η Ελλάς λευτερώνει ελληνικές πατρίδες και ψυχές σκλαβωμένες. Η δε ιδανική εθνική κυβέρνηση είναι μια μεικτή στρατιωτική και εθνικιστική επαναστατική κυβέρνηση. Να ενωθούμε πρόσωπα και φορείς και να προχωρήσουμε στο δόγμα Ένα Έθνος – Ένας Λαός  - Μία Εθνική και Λαϊκή Εξουσία.

Αρχή λοιπόν από τη Μακεδονία. Σώζουμε την Μακεδονία και αναγεννούμε την Μεγάλη Ελλάδα. Στο συλλαλητήριο τής Θεσσαλονίκης έγινε μια καλή αρχή. Στο συλλαλητήριο των Αθηνών δηλώνουμε πως θα τηρήσουμε όρκο ιερό προς τον Μεγαλέξανδρο πως η ιστορία τής Ιερής Ελλάδος θα συνεχιστεί περνώντας από την ντροπή στην νέα δόξα. Εν Αθήναις λοιπόν στις 4 Φεβρουαρίου 2018 και ώρα 14.00 η οδός τής αναγέννησης πρέπει να συνεχιστεί και θα συνεχιστεί. Θα είμαστε όλοι εκεί. ΧΡΙΣΤΟΣ – ΕΛΛΑΣ – ΕΘΝΙΚΙΣΜΟΣ!
ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΚΑΡΑΧΑΛΙΟΣ

Δεν υπάρχουν σχόλια: