ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑΣ

Η Ελλάδα σήμερα


ΑΝΑΣΤΑΣΗ ΧΡΙΣΤΟΥ ΚΑΙ ΕΛΛΗΝΩΝ


ΑΘΗΝΑ 4-4-2018.

Η Μεγάλη Εβδομάδα τού Εκουσίου Πάθους τού Ένσαρκου Λόγου Ιησού Χριστού και Θεού μας είναι η κορύφωση τού πνευματικού αγώνα τού πιστού λαού μας. Η εγκράτεια λογισμού και σώματος που καταβάλλουμε, ώστε να αποβάλλουμε αμαρτίες και βλαπτικές επιρροές τού διαβόλου, ώστε να βιώσουμε ως ενάρετες εικόνες τού Πατρός Θεού. Είναι ακόμη η ελευθερία και η ευπρέπεια τού οίκου και τού ανθρώπινου προσώπου ως Τιμή προς τον Ιησού Χριστού δια τής αποβολής τού Αντίχριστου.

Ο Χριστός μας ήρθε στα επίγεια δρώμενα προκειμένου να άρει την πρώτη κατάρα τού προπατορικού αμαρτήματος και να αποσβέσει τις αμαρτίες τού καινού ανθρώπου. Ο Θεάνθρωπος ήρθε στον πλανημένο κόσμο μας, αφενός μεν για να σπάσει τις αλύσους που επέφερε η μετατροπή τού νου και τού σώματος σε δοχείο ανηθικότητας και κακότητας, αφετέρου δε για να δώσει στην ανθρωπότητα ο ίδιος τούς κανόνες τής ηθικής και ωφέλιμης ζωής. Έπραξε δε πάντα ταύτα, απορροφώντας με την εθελούσια Θυσία Του τούς κραδασμούς τού Παρανόμου Διαβόλου.

Ο κόσμος που υπήρχε στην πρώτη παρουσία τού Ιησού Χριστού ήταν ένα έμεσμα ατιμίας και συντριβής, ένα καθεστώς ανομίας και τυραννίας σε βάρος τής ορθοκανονικής τάξεως τής πλάσης, όπως ακριβώς στον εσχατολογικό καιρό μας. Στην διοίκηση τόσο την πολιτική όσο και τη θρησκευτική ευρίσκοντο διεφθαρμένοι που ερμήνευαν και θεσμοθετούσαν τα πάντα με γνώμονα τη διαχείριση τής διαφθοράς τους. Ήσαν ομοίως τύραννοι που βολεύονταν από την δουλεία, σωματική και πνευματική. Κι έτσι, όταν ήρθε ο Ιησούς Χριστός να φέρει το μήνυμα για την επιστροφή των εθνών και των λαών στην πρότερη Θεία Δημιουργία, πολεμήθηκε με μίσος από τις έχιδνες τού Διαβόλου.

Οφείλουμε εμείς τα πιστά παιδιά τού Θεού να γνωρίζουμε την πάσα αλήθεια που προσδιορίζει το Θείο Δράμα τής πρώτης παρουσίας τού Θεανθρώπου Χριστού. Διότι η απόλυτη αλήθεια αναδεικνύει το ανυπέρβλητο μεγαλείο τής αγάπης Του προς τον άνθρωπο και καταδεικνύει την Ορθή Δόξα, τον Αληθινό Λόγο τού Χριστού προς το αγαπημένο Του Ελληνικό Έθνος που έλαβε το Αποστολικό Χρίσμα διαδόσεως αυτής τής Αληθείας. Διότι η γνώση τής πραγματικότητας δίδει τα αληθή όρια τής αγάπης τού Θεού και προφυλάσσει από την νέα επέλαση που επιχειρεί στις μέρες μας ο Διάβολος.

Ο Χριστός μας έλαβε ανθρώπινη σάρκα σε μια κοινωνία όπου η τυραννία σώματος και νου διαβιώνανε από κοινού. Ο Χριστός μας επέλεξε να λάβει την ανθρώπινη σάρκα σε μια γη όπου η πνευματική τυραννία υπερείχε τής σωματικής. Θυμίζουμε ότι στην κορύφωση τού Θείου Δράματος, ο τοπικός ύπατος πολιτικός άρχοντας Πόντιος Πιλάτος, ρωμαίος και ελληνικής καταγωγής σύμφωνα με την Παράδοση, γνωρίζοντας ο ίδιος και η σύζυγός του που είχε ήδη πιστέψει στον Χριστό, ότι ουδεμία παρανομία είχε συμβεί, θέλησε να αθωώσει τον Χριστό. Εν τέλει, υποτάχθηκε στην πίεση και τις απειλές των Ανόμων Φαρισαίων ιερέων των Ιουδαίων και τού όχλου τους που απαίτησαν τον σταυρικό θάνατο τού Χριστού.

Το πεδίο τής αυτοθυσίας τού Θεανθρώπου είναι η Γη Χαναάν, είναι η σημερινή Παλαιστίνη, όπου συζούσαν δύο λαοί που είχαν χρόνιες και αιματηρές διαφορές και ένας ξένος επιδρομέας. Είναι οι γηγενείς ελληνικότατης καταγωγής Φιλισταίοι, όπως μαρτυρεί καθαρά το όνομα τού ναυτικού αυτού λαού. Φιλισταίοι, δηλαδή φίλοι των ιστίων. Είναι ακόμη οι νομάδες εβραίοι. Και τέλος είναι η μεγάλη δύναμη τού καιρού εκείνου, η ρωμαϊκή αυτοκρατορία.

Εκείνοι που αντιδρούν είναι οι κυριευμένοι από το πάθος τού χρήματος και τής αγοραίας σάρκας, οι αναμένοντες έναν θεό αιμοδιψή, οι έχοντες τόκους στα χέρια, οι μετατρέποντες τον ναό σε εμπορείο, οι εβραίοι γραμματείς και φαρισαίοι σιωνιστές που θέλανε από τότε παγκόσμια εξουσία, όπως και τώρα. Και η ανάβαση τού Χριστού στον τόπο τού μαρτυρίου Γολγοθά ξεκίνησε από την βαϊοφόρο υποδοχή τού πλήθους των Ιεροσολύμων, συνεχίστηκε με την ανακούφιση των εν Χριστώ Θαυμάτων και Διδαχών και κορυφώθηκε με την κακότητα των πρώην ζητωκραυγαζόντων.

Το μαρτύριο τού Θεανθρώπου διήλθε μέσα από την πονηρά παρέμβαση και τα πικρά σχόλια των ραβίνων, ακόμη κι όταν ο τυφλός και ο παράλυτος δόξαζαν τον Χριστό που τούς αντάμειψε για την πίστη τους. Συνεχίστηκε με την παρακολούθηση των Θείων Λόγων,  για να διαπιστώσουν οι εραστές τού σατανά αν θα λάμβαναν το ξίφος που ονειρεύονταν. Ακόμη και κείνοι οι ιερείς που ακούγανε με καθαρή καρδιά, το κάμανε κρυφά από τούς πονηρούς, όπως ο ελληνικής καταγωγής Ιωσήφ ο από Αριμαθαίας. Και το μίσος των Άνομων Ιουδαίων κορυφώθηκε με την σύλληψη τού Ιησού Χριστού, τούς εμπτυσμούς, τα ραπίσματα, το ξέσχισμα τής σάρκας τού Θεανθρώπου και το όξος, όλα τούτα έως και τον Γολγοθά και τον Σταυρό.

Όμως υπήρξαν και οι ανοικτές καρδιές στην Αγάπη και τη Θεία Δικαιοσύνη που έλαβαν το μήνυμα, τη διδαχή και το χρίσμα διαδόσεως τής Θείας Αληθείας. Είμαστε οι Έλληνες που λάβαμε αυτούσια, δώσαμε σχήμα ευλογημένο από τον Πατέρα και τηρούμε αιώνια ζωντανή  την Ορθή Δόξα Χριστού, την Ορθοδοξία μας. Ο ίδιος ο Ιησούς Χριστός έλαβε την ανθρώπινη σάρκα από την Ελληνίδα Φιλισταία Παναγία μας. Όταν μάλιστα ήρθαν Έλληνες προσκυνητές να ακούσουν τούς Θεϊκούς Λόγους, ο Χριστός μας είπε στους μαθητές Του ότι ελήλυθεν η ώρα ίνα δοξασθή ο Υιός τού Ανθρώπου.

Οι Αληθινοί Έλληνες, οι Πιστοί Έλληνες αγωνιζόμαστε πάντοτε για τού Χριστού την Πίστη την Αγία και τής Πατρίδος την Ελευθερία. Αγωνιζόμαστε για Χριστό και Ελλάδα. Και μάς κυνηγούν οι σατανολάτρες και αντίχριστοι για τον ίδιο πάντα λόγο. Διότι ποθούμε στον ίδιο βαθμό σώφρονα λογισμό, πατρική αγάπη και ελευθερία των χωμάτων που γεννηθήκαμε και ποτίσαμε με αίμα. Βαφτιστήκαμε μια φορά με το λάδι τού Θεού και άλλη μία με το αίμα Αγίων και Ηρώων. Όπως πολύ σωστά μάς είπε ο Εθνάρχης Θεόδωρος Κολοκοτρώνης.

Εμείς οι Έλληνες χτίζουμε εκκλησιές και πολιτισμό αγάπης και δικαίου. Πολεμούμε για να βαστήξουμε καθαρά και ασύλητα τα θεοβάδιστα προσκυνήματα και κάστρα μας. Ο Θεός μας είναι Ναός, Πατέρας και Βασιλιάς μας. Η Παναγιά μας Μητέρα, Βασίλισσα και Υπέρμαχος Στρατηγός μας. Οι Άγιες Γραφές είναι το βιβλίο τής ζωής. Τα λόγια των Ελλήνων σοφών μας προφήτευσαν την ενσάρκωση και το μαρτύριο τού Χριστού μας. Την Αγία Ρωμανία την σχηματίσαμε επάνω στους Λόγους τής Πρώτης Παρουσίας τού Χριστού που Τον έφεραν επάνω στο σταυρό από τούς σιωνιστές παγκοσμιοποιητές.

Τούς Εθνικούς μας Αγώνες τούς δίδουμε πάντα με το Σταυρό και το Ξίφος στο πλευρό μας. Το Βυζάντιο κλονίστηκε όταν παρεισέφρησε το γνωστό μικρόβιο πανθρησκείας και διεθνισμού, όπως ακριβώς στις έσχατες μέρες μας. Όμως η τελευταία μάχη τής Ελληνικής Αυτοκρατορίας ευλογήθηκε στην Αγία Σοφία και δόθηκε στην Πύλη τού Ρωμανού. Και μείς θα δικαιώσουμε προφήτες και πολεμιστές, αφού Χριστός και Ευαγγέλιο θα αναστηθούν ως Βασιλεύς και Οικουμενική Εντολή σε μια αναστημένη και αυτοκρατορική Μεγάλη Ελλάδα. Καλή Ανάσταση Έλληνες!
ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΚΑΡΑΧΑΛΙΟΣ

Δεν υπάρχουν σχόλια: