ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑΣ

Η Ελλάδα σήμερα


ΤΟ ΒΟΥΛΕΥΤΗΡΙΟ ΤΗΣ ΤΟΥ ΘΕΟΥ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ

ΑΘΗΝΑ 25-7-2018.

Για να περάσεις στη βουλή τού Θεού, πρέπει να γίνεις «βουλευτής» τού Θεού, όχι «βολευτής» τού εαυτού σου.
Άγιος Παίσιος Αγιορείτης.

Στον καιρό τής διασάλευσης θεσμών και εννοιών, οι άνομες εξουσίες ευπρεπίζουν τις παρανομίες τους με τη σύμφωνη αν και αδήλως γνώμη των λαών. Η ανομία κοινωνικοποιείται διά τής ψήφου και ο λαϊκός εκπρόσωπος καλείται βουλευτής που ξεπουλά τον λαό και τελεί υπό τας εντολάς τού παγκόσμιου, άεθνου και άπιστου τυράννου. Αυτός όμως είναι ο βολευτής, διότι ο βουλευτής υπηρετεί τον Θεό, την Πατρίδα και το Έθνος.

Ο Άγιος Πατέρας Παίσιος ο Αγιορείτης, ον τιμώ επιπλέον ως γόνο εκ τής προσωρινά αλύτρωτης Καππαδοκίας μας, είχε πει με σαφές νόημα ότι «για να περάσεις στη βουλή τού Θεού, πρέπει να γίνεις «βουλευτής» τού Θεού, όχι «βολευτής» τού εαυτού σου. Βουλευτής εν Χριστώ και Ελλάδι είναι ο πιστός και ευσχήμων πολίτης που φροντίζει την ευπρέπεια τού Οίκου των Πατέρων και εκφράζει την βούληση τού λαού για ελευθερία και δημιουργία, ως φωνή Θεού, Αγίων και Ηρώων.

Ευσχήμων βουλευτής τού Ιερού Ελληνισμού είναι ο μαχητής των αξιών και όχι ο τύραννος εκφραστής των αναξίων. Ουδείς πολίτης συνδέεται με τούς συμπολίτες του στην αυθεντική ελληνική κοινωνία των Αρίστων με τη σχέση αφεντικού και υπόχρεου, ανωτέρου και κατωτέρου, κερδοσκόπου και υποζυγίου. Άπαντες οι Έλληνες και οι Ελληνίδες είναι μύστες και πολίτες – οπλίτες στο βουλευτήριο τής τού Θεού Δικαιοσύνης που εκφράζονται ομοίως με μια φωνή και καθαρή συνείδηση, βαστώντας κανόνες και χώματα ασύλητα και αδιάλειπτα, άνευ ανήθικων υποβολέων.

Ο Έλλην σώζει, πυργώνει και μεταλαμπαδεύει Ορθοδοξία και Πολιτισμό. Δεν αγωνίζεται περί χρημάτων, αλλά περί ιδανικών. Είναι ιδεαλιστής και υπεύθυνος πολίτης και όχι υλιστής και έμπορος ανθρώπινης αξιοπρέπειας. Δεν στηρίζεται σε ανέστιες πλάτες, διότι έχει ως ύψιστη πλάτη την αγιοσύνη και την παλικαροσύνη. Είναι φιλόπονος και μαχητής σε καιρούς ειρηνικούς και πολεμικούς στον ίδιο βαθμό. Ο Έλλην έχει Αρχηγό του τον Θεό, ευλογία την οικογένεια και Κάστρο του την Ελληνική Φυλή.

Αγάπη και Διαιώνιση τής Θείας Κληρονομιάς είναι ολάκερη η ζωή τού Άγιου Ελληνισμού μας. Ακατάλυτος δεσμός και ανίκητη η φλόγα τής Φυλής μας μέσα από μαρτυρίες άφθαστου ηρωισμού και αυτοκρατορικού μεγαλείου. Άρχειν τοις βαρβάροις και ουχί άρχεσθαι. Δράττειν την ζωήν εν τω μέσω τού Φωτός, ανοίγοντας την λεωφόρο τής δόξης, ξεμακραίνοντας τα προσκυνήματα τού Γένους των Ελλήνων. Και με την ρομφαία συντριβήτωσαν τα σκότη τού διαβόλου, ιστάμενος ο Ελληνισμός στο πρώτο βήμα τής οικουμένης, στο πλευρό τού Θεού.

Υπέρ Πίστεως και Πατρίδος λοιπόν γίνεται ο Εθνικιστικός Αγών τής Ελληνικής Φυλής. Όπλο βίου είναι ο Εθνικισμός μας και όχι κομματικό μέσο νεοταξικής βίας. Κοινή γαρ η φύση τής θεοσέβειας και τής εθνοπρέπειας τού Αληθινού Έλληνα τής Φυσικής Ελλάδος. Θεία Αλήθεια και Εθνικό Φρόνημα σχηματίζουν την Ορθοφροσύνη μέσα από το ήθος και την ενότητα τού λαού μας που μάς κάνει στράτευμα σιδερόφρακτο.

Δεν είναι τυχαία συγκυρία η διαχρονική και βλαπτική ενέργεια των μισελλήνων βαρβάρων ανατολής και δύσης ενάντια στα ήθη και τη συνοχή τής Φυλής μας. Δεν είναι διόλου τυχαία η κοινή μήτρα των Σταυρωτήδων Χριστού και Ελλήνων. Οι έκπτωτοι σιωνιστές τού χρυσού ενάντια στον Αποστολικό Ελληνισμό τού Ιησού Χριστού. Οι αγοραστές τής μάχαιρας ενάντια στη γενιά των ηρώων. Αλλά προορισμός τής ελληνικής δυνάμεως τού δικαίου είναι η εξάπλωση με τη συντριβή τού άνομου εισβολέα, δίδοντας συνέχεια στην ιστορία τής ανθρωπότητας.

Η ζωή τού Έλληνα είναι το πιστό και διαχρονικό Έθνος και όχι το καιροσκοπικό και πεισιθάνατο κράτος. Λόγο θα δώσουμε στον Πατέρα Θεό, στους Αθάνατους Ήρωες και στα Ελληνόπουλα, υπέρ τού στεφάνου Θείας Δόξης, τής κραταιώσεως τής Φυλής και τού νέου πολιτισμού. Διότι γεννηθήκαμε για να υπάρξουμε ως θεματοφύλακες και πολεμιστές αιώνιας νομοτέλειας και αυθυπαρξίας κατά πάντα και διά πάντα, στη φύση μας, στο χαρακτήρα μας, σε ολάκερες τις εστίες μας.

Αγία και Μεγάλη Ελλάδα είναι η βουλή, η ενέργεια και ο προορισμός μας. Η βουλή τής Ελληνικής Φυλής και όχι η βολή τού εγωκεντρικού μικρόκοσμου. Βουλευτής τού Θεού λοιπόν είναι ο Έλληνας και Βουλευτήριο η Ορθόδοξη Ελλάδα μας. Κατάλυση άνομων δεσμών και παθών για μια ελεύθερη κοινωνία εθνών, ενάντια στην παγκοσμιοποιημένη συμμορία τού σατανά σιωνισμού. Εξίσωση τής ιστορίας με τη σύγχρονη πραγματικότητα. Μια νέα Αγία Ρωμανία με το σταυρό και το ξίφος είναι η οδός μας.

Κάποιοι δωσίλογοι, άθεοι και ψευτορωμιοί και όμαιμοι των βαρβάρων επιδρομέων και από κοινού, θέλησαν να κοντύνουν τα εθνικά μας σύνορα και την εθνική ψυχή μας. Ασέλγησαν σε γραφές και σε αίματα ένδοξα. Όμως Άγιε Πατέρα Παίσιε, το ξέρεις από πρώτο χέρι εσύ, η βούληση τού Θεού είναι να ζωντανέψει ο Μαρμαρωμένος Έλλην Βασιλεύς στη ζωή τού νέου Πορφυρογέννητου Ελληνισμού και να αγκαλιάσουμε εκ νέου και δια βίου τη γενέθλια γη σου και γη τού Βυζαντίου μας Καππαδοκία.

Δεν υπάρχουν εν τοις πράγμασι άθεοι, παρά κεκαλυμμένοι διάβολοι. Κανείς όμως δεν μπορεί να αντιποιηθεί την Αρχή τού κόσμου και να διαβάλλει την Αλήθεια. Οι μάσκες πέσανε. Η προδοσία οδεύει στο φρικτό της τέλος. Η μία και αδιαίρετη Ελλάς των Ελλήνων Χριστιανών και Εθνικιστών, πάνοπλη στις επάλξεις τού Κάστρου τής Φυλής, θα κάμει μέσα στο καμίνι τής γεωπολιτικής αυλής μας, στα αγιονέρια Αιγαίου και Α. Μεσογείου την μεγάλη επαναφορά με τον νόμιμο τόκο τής ιστορίας. Εν όπλοις στην κορυφή τού κόσμου, με την Ευλογία τού Χριστού και Θεού μας.
ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΚΑΡΑΧΑΛΙΟΣ
http://ethnikistikosagwn.blogspot.com

Δεν υπάρχουν σχόλια: