ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑΣ

Η Ελλάδα σήμερα


ΝΑΥΠΗΓΕΙΑ ΣΚΑΡΑΜΑΓΚΑ, ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΕΣ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ

ΑΘΗΝΑ 25-4-2018.

Την Τετάρτη 25 Απριλίου 2018 έγινε στα Ναυπηγεία Σκαραμαγκά η καθιερωμένη αρχαιρεσία  με τον διοικητικό – οικονομικό απολογισμό τού Σωματείου Τρίαινα, με το Ναυπηγείο να τελεί υπό διοικητική διαχείριση. Η τοποθέτηση των συνδικαλιστικών παρατάξεων ήταν εξόχως υποτονική, με κάποιες συγκλίσεις και ελάχιστες υποκριτικές διαφοροποιήσεις προ ύπνωση των εργαζομένων. Έγιναν αναφορές για τις κατά διαστήματα προσεγγίσεις με το προηγούμενο εταιρικό σχήμα Σάφα και το κράτος, καθώς επίσης και στις ευθύνες για τις φθορές που έχουν συμβεί στον Σκαραμαγκά. Η ευθύνη ωστόσο βαραίνει όλους όσους ενεπλάκησαν εν συνόλω, εντός και εκτός Ναυπηγείου, από το 1985 και εντεύθεν. Τούς ευνοούντες και  ευνοημένους, τούς διορίσαντες και διορισμένους, τούς ελεγκτές και ελεγχόμενους, τούς κρατικούς, συνδικαλιστικούς και μιζαδοριζόμενους μέχρι τις μέρες μας.

Πριν από τούς συνδικαλιστές, μίλησε ο δικηγόρος τού Σωματείου Τρίαινα ο οποίος είπε τις πραγματικές αλήθειες, αφού δεν έχει το κόστος τής ψήφου που έχουν οι εργατοπατέρες. Ο δικηγόρος τού Σωματείου προέβη σε ευθεία παραδοχή των δυσκολιών τής διαχείρισης, τής εκποίησης δηλαδή τού ναυπηγείου προκειμένου να καλυφτεί η υποχρέωση επιστροφής παράνομων κρατικών επιχορηγήσεων τού πράσινου σοσιαλιστικού κράτους επί Τσοχατζόπουλου. Η επιστροφή αυτών των χρημάτων έχει την εντολή τής ευρωπαϊκής ένωσης, προκειμένου να εκκινήσει ο παγωμένος έως τώρα εμπορικός τομέας.

Η πλειοψηφία τού πλειστηριάσματος θα αποδοθεί στις τράπεζες στο 65%, στους πιστωτές  και αν περισσέψει κάτι, στους εργαζόμενους. Αν δεν υπάρξει πλειοδότης αγοραστής τού εμπορικού και τού στρατιωτικού κομματιού εντός 12 μηνών εκ τής 8ης Μαρτίου 2018 που εκκίνησε η οικονομική διαχείριση, θα υπάρξει χρεοκοπία τού ναυπηγείου. Το ναυπηγείο ( στρατιωτικό και εμπορικό κομμάτι ) πρέπει να πλειστηριασθεί σε ποσοστό έως 90% τού συνόλου για να είναι έγκαιρη η διαδικασία που ασκεί το Δημόσιο.

Στα υπό εκκαθάριση περιουσιακά στοιχεία συμπεριλαμβάνονται οι εργαζόμενοι που θα απολυθούν όλοι και θα επανακαθοριστεί η εργασιακή εικόνα με νέους όρους. Στο προβλεπόμενο κονδύλι των αποζημιώσεων, σημαντικό ποσοστό προέρχεται από την πρόσφατη δικαίωση εκ τού δεδικασμένου στη Διεθνή Διαιτησία, ποσό όμως που εάν υπερισχύσει η διαδικασία τού Ελληνικού Δημοσίου για την αναίρεση τής Διαιτησίας, θα απαλειφθεί.

Να πούμε εδώ ότι το διεθνές διαιτητικό δικαστήριο έχει δικαιώσει την διοίκηση Σάφα μεταξύ άλλων για μια οικονομική απαίτηση έναντι τού Ελληνικού Δημοσίου τής τάξεως των 200 εκατομμυρίων ευρώ περίπου. Το δε Ελληνικό Δημόσιο, το οποίο αρχικά είχε αποδεχθεί τη διαδικασία τής Διεθνούς Διαιτησίας, άσκησε εκ των υστέρων στα ελληνικά δικαστήρια αίτηση αναίρεσης τής αποφάσεως τού διαιτητικού δικαστηρίου που θα δικαστεί τον Μάιο. Αν λοιπόν αναιρεθεί η απόφαση τής Διεθνούς Διαιτησίας, αναιρούνται τα 200 εκατομμύρια ευρώ. Αν ισχύσει η Διαιτησία, αναιρείται η Διοικητική Διαχείριση.

Υπήρξε επιπλέον παραδοχή ότι για τα χρονικά διαστήματα τού παρελθόντος που δεν υπήρξε πραγματική απασχόληση ( εκ περιτροπής εργασία ) θα αποζημιωθούν μονάχα όσοι εργάστηκαν στα υποβρύχια και όχι όλοι οι εργαζόμενοι. Υπήρξαν μάλιστα σκληρές αναφορές συνδικαλιστών κατά αρμοδίων τού Πολεμικού Ναυτικού για την απασχολησιμότητα στο διάστημα τής εκ περιτροπής εργασίας. Ειπώθηκε ακόμη πως ο πλειστηριασμός πρέπει να γίνει εν συνόλω και όχι κομμάτι – κομμάτι, εκχερσώνοντας το ναυπηγείο. Ωστόσο σκύλευση υποδομών και απαξίωση αυτών έχει γίνει με παντοίους τρόπους κατά διαστήματα. Με κατάσχεση γερανού, με βύθιση πλωτής δεξαμενής, με υπεξαίρεση εξαρτημάτων.
ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΚΑΡΑΧΑΛΙΟΣ

Δεν υπάρχουν σχόλια: