ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑΣ

Η Ελλάδα σήμερα


Η ΕΝΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΠΙΣΤΕΩΣ ΚΑΙ ΟΙ ΠΕΙΡΑΣΜΟΙ ΤΟΥ ΠΟΝΗΡΟΥ


ΑΘΗΝΑ 18-4-2018.

Το Ελληνικό Έθνος υπήρξε από το λυκαυγές τής ανθρωπότητος η αταλάντευτη πυξίδα ισορροπίας και κανονικότητας στη ζωή των εθνών. Η πατερικότητα και η αποστολικότητα τής προέλευσης και τού αληθινού προορισμού τού ανθρώπου σμίγουν αδιαίρετα μέσα στον Ελληνικό Πολιτισμό. Το γνώθι σ’ αυτόν και το φως τής αληθείας με τις γραφές που μάς παρέδωσε ο ίδιος ο Θεός και η ερμηνεία τής κτιστής φύσης και τής άκτιστης σοφίας έκαμαν εξ αρχής γνωστή την μοναδικότητα τής Πίστης στους προγόνους μας.

Οι Έλληνες υπήρξαν πάντοτε ιδεολάτρες και ουχί ειδωλολάτρες. Απέδιδαν στην πλάση και στα φυσικά φαινόμενα τις ιδιότητες και τις διαστάσεις τού Δημιουργού τους και δεν θεοποίησαν αυτά τούτα τα φαινόμενα. Πίστευαν ανέκαθεν τόσο στην μοναδικότητα τού Ζώντος Θεού όσο και στην προέλευση τής διαρκούς παρουσίας Του εκ μίας και αδιαίρετης πηγής και φύσης. Ακόμη και στο δωδεκάθεο η ανωτερότητα τού Διός, τού Ζευ, τού Θεού διά τού οποίου τα πάντα συμβαίνουν, τού Θεού που δίδει πνοή και ζωή στην ανθρωπότητα και τον κόσμο επί των ετέρων θεοτήτων, ήταν πρόδηλη και σαφής.

Πρέπει να προσεχθεί η αρμονία η οποία επικρατούσε στην γενεσιουργό πνευματική τάξη τού κόσμου στην πρώιμη αρχαία ελληνική θρησκεία. Οι Έλληνες είχαν τοποθετήσει στον οικουμενικό θρόνο τον Ένα και απόλυτο Άρχοντα τής ζωής, τον όντως Θεό. Πέριξ εκείνου είχαν τοποθετήσει θεότητες και ουχί επιπλέον θεούς, είχαν τοποθετήσει δηλαδή την προσωποποίηση των θεϊκών επεμβάσεων. Αυτές οι θεότητες ήταν ίδιες στον αριθμό προς τούς Αποστόλους, δηλαδή έντεκα. Ο δε τελικός αριθμός των Αποστόλων τού Κυρίου ημών Ιησού Χριστού και Θεού μας μετά την πτώση τού Ιούδα ήταν ο ίδιος με τον αριθμό των προσωποποιημένων θεοτήτων, δηλαδή έντεκα.

Συνεχίζοντας την έρευνα τής μίας, αδιαιρέτου και αδιάλειπτης Ελληνικής Πίστης, οφείλουμε να εξετάσουμε την θέση τού Θεού πριν και μετά την ενσάρκωσή Του στη ζωή των ανθρώπων, καθώς επίσης και το ενδιάμεσο στάδιο που συνιστούν οι προφητείες επί τού ερχομού τού Θεανθρώπου. Προφητείες άπασες ειπωμένες και παραδομένες από ελληνικά χείλη ιερά σε Έλληνες. Ο Θεός λοιπόν δημιούργησε τούς ανθρώπους με τον λόγο Του και την πνοή Του απολύτως ελεύθερους στη βούληση ως άνδρα και γυναίκα και με τις εντολές τής τελέσεως οικογενείας, πολιτισμού και διαιώνισης των εθνών στα οποία και πάλι ο ίδιος ο Θεός ενέταξε τα παιδιά Του.

Από την αρχή τής ανθρωπότητας το καλό και το κακό, η υπακοή και η παραβατικότητα στο ήθος και την κανονικότητα ξεκίνησαν την ίδια στιγμή την διαδρομή τους. Ο Θεός από την μια πλευρά με τη γένεση, το βιβλίο τής ζωής και την πυξίδα στα χέρια τού ανθρώπου. Και από την άλλη πλευρά ο εκπεσών και επαρμένος εωσφόρος άγγελος ως Διάβολος που διέβαλε πάντα, που διέστρεφε δηλαδή την Δημιουργία, επιχειρώντας να σπείρει στην ζωή των εθνών και των λαών την ανωμαλία, την ατιμία και τον ψυχικό θάνατο τού ανθρώπου, στρέφοντας με απειλή ζωής τον αδερφό κατά αδερφού.

Ο Θεός πέμπει λοιπόν τον άνθρωπο επί τής γης κατάφορτο αξιών, ώστε να τις αξιοποιήσει, να τις μετουσιώσει σε απτές πράξεις με την ιδία βούληση τού Θείου δημιουργήματος. Ενώ ο Διάβολος, οικειοποιούμενος ξένες προς τον ίδιο ιδιότητες, επιχειρεί να θεοποιήσει το βδελυρό του πρόσωπο επηρεάζοντας, ποδηγετώντας και προκαλώντας τον άνθρωπο με παράταιρες προς την φύση τού ανθρώπου πράξεις. Ο Θεός έχτισε τον άνθρωπο λεύτερο να αναπαραχθεί και να επεκτείνει με έργα όμορφα τη γη που κληρονόμησε, ενώ ο Διάβολος ασκεί τυραννία στον άνθρωπο, οδηγώντας τον στην εφήμερη και στείρα ψεύτικη ζωή.

Ο Θεός από την στιγμή που δώρισε την πλάση που ο ίδιος έχτισε στο έσχατο δημιούργημά Του, τον άνθρωπο, δεν τον εγκατέλειψε ποτέ. Τον παρακολουθούσε με διακριτικότητα και με απόλυτη αγάπη, προκειμένου να τον δει να στέκει με ασφάλεια κατά το πνεύμα όπως ακριβώς και κατά το σώμα. Ο Ουράνιος Πατέρας μάς έπλασε με έναν απλό λόγο, αλλά χρειάστηκε να χύσει το Τίμιο Αίμα Του και ο ίδιος ο Θεός και μια πλειάδα Αγίων, προκειμένου να σταθεί η Εκκλησία και το πλήρωμα των Πιστών της από την καταστροφική μανία τού γενοκτόνου παγκοσμιοποιητή, τού ίδιου σατανά που σήμερα θέλει να ασκήσει την ολοκληρωτική τυραννία του επί μιας ασύνορης και ανήθικης ανθρωπότητος.

Όταν λοιπόν ο Θεός είδε την πρώτη ανερμάτιστη διασάλευση εκ τού Άνομου επί των λαών με την πτώση των ηθών και την συγκρουσιακή πορεία που ο σκοτεινός είχε σκορπίσει ανάμεσα στα έθνη μα και τις ίδιες τις τοπικές κοινωνίες, αποφάσισε να λάβει ανθρώπινη σάρκα για να επαναφέρει το παιδί Του στην πρότερη ορθή οδό. Κι εκεί επάνω συναντούμε την πολλαπλή αγάπη τού Πατρός προς τον πιστό Του Έλληνα. Τής Ενανθρωπήσεώς Του προηγήθηκαν οι προφητείες τού προ Χριστού Προδρόμου Σωκράτους περί τού Αγνώστου και ταχέως ερχομένου Ενός και Ζώντος Θεού και τής Σίβυλλας περί τής Ενανθρωπήσεως τού Θεού από Παρθένα Κόρη.

Εγένετο λοιπόν προ Χριστού το πρώτο Θεϊκό Χρίσμα προς την Ελληνική Φυλή. Εκ χειλέων ελληνικών εγνώσθη η έλευση τού Θεανθρώπου στον κόσμο με ελληνική σάρκα. Έλλην Σωκράτης, Ελληνίς Σίβυλλα, Ελληνίς και Παρθένος Κόρη η γλυκύτατη και στοργικότατη Μητέρα μας Παναγιά, Ελληνίς Γη η Γη τής Επαγγελίας Χώρα των Ελλήνων Φιλισταίων και η Γα-Λιλαία, δηλαδή η Γη η Επιθυμητή και Έλλην κατά την ανθρώπινη σάρκα συνεπώς ο Ιησούς Χριστός μας! Κι έτσι, με τον ερχομό και το Εκούσιο Πάθος ο Θεός μάς γνώρισε όλη την αλήθεια, αποκάλυψε τον κακό, δίδαξε την νίκη τού καλού και έδωσε το έναυσμα για την εξαφάνιση τής αδικίας.

Ουδείς πλέον δύναται να πει πως δεν γνωρίζει δίχως να εκτεθεί. Διεφάνησαν καθαρά τα αντιμαχόμενα στρατόπεδα. Είναι η Ελληνοορθοδοξία, με τούς Έλληνες να παρατάσσονται σταθερά και ισοβίως παρά τω πλευρώ τού Θεού Πατρός και από την απέναντι πλευρά ο Εβραιοσιωνισμός που επέλεξε τον σφετεριστή Διάβολο. Εμείς οι Έλληνες με τον Θεό τής Αγάπης και οι Σιωνιστές με τον ψευτοθεό τού μίσους. Εμείς οι Έλληνες με την μία και αδιαίρετη Αλήθεια και οι Σιωνιστές με τις ψευτοχριστιανικές αιρέσεις και τις ψευτοθρησκείες που δημιούργησε και ενέσπειρε το Βδέλυγμα τής Αποστασίας.

Η συνέπεια τού Ελληνισμού μας αμείφθηκε με το δεύτερο Χρίσμα προς την Ελληνική Φυλή από τον ίδιο τον Ιησού Χριστό και Σαρκωθέντα Λόγο τού Θεού. Όταν λοιπόν ομάδα Ελλήνων προσκυνητών προσέγγισε τούς Έλληνες Αποστόλους τού Χριστού μας, πλην τού Ιουδαίου Ιούδα, και ζήτησαν να παρουσιαστούν ενώπιον Εκείνου, ο Χριστός χαρίτωσε το Έθνος μας με τα λόγια Του. «Ελήλυθεν η ώρα ίνα δοξασθή ο Υιός τού Ανθρώπου. Ελλάς γαρ μόνη ανθρωπογονεί, φυτόν ουράνιον και βλάστημα θείον ηκριβωμένον, λογισμόν αποτίκτουσα οικειούμενον επιστήμην».  

Με την Πίστη μας και την εκπολιτιστική μας δύναμη φτάσαμε στην πέμπτη Κοσμοκρατορία τής Αγίας Ρωμανίας, εκβάλλοντας τούς πειρασμούς και τούς διωγμούς τούς αιμάτινους τού Σατανά. Όμως οι φορείς τής συκοφαντίας και τού διχασμού δεν εξέλειπαν τελείως. Όταν νικήθηκαν οι διωγμοί τους, μεταλλάχτηκαν και ενσωματώθηκαν με προσωπείο παραπλανητικό μες την Ελληνική Αυτοκρατορία, παίρνοντας θέσεις επιρροής. Κάποιοι μάλιστα χρέωσαν τις δικές τους κακότητες επί τής Ελληνοορθοδοξίας. Μέχρις ότου προέβησαν στις ανθρώπινες στρεβλώσεις τού Αληθινού Λόγου τής Ορθής Δόξας. Μέχρις ότου πέσει παρά τον Ιερό Αγώνα τού Αυτοκράτορα Κωνσταντίνου Παλαιολόγου η Αγία Ρωμανία μας στους Τούρκους, για να οδηγηθούμε στις τραγωδίες τις γνωστές σε πολιτικό, θρησκευτικό και στρατιωτικό επίπεδο.

Η ενότητα τής Πίστεως σώζει και η επιστροφή στις ρίζες τής Φυλής μας αναγεννά τον αληθινό και πλέριο Ελληνισμό. Ενότητα εστί επικράτηση τής μίας και μόνης Αληθείας. Και η Αλήθεια δεν διαμοιράζει τα ιμάτιά της στο εμπορείο τής νέας τάξης πραγμάτων. Δεν κουβεντιάζει με τούς ψεύτες και τούς υποκριτές προκειμένου να δώσει ψήγματα δήθεν κανονικότητας στον σκοταδισμό. Ενότητα τής Πίστεως είναι μονάχα η επιστροφή των πλανεμένων πίσω στην Ορθή Δόξα Κυρίου ημών Ιησού Χριστού και Θεού. Και επιστροφή στις ρίζες τής Φυλής μας είναι η αναγέννηση τής Αγίας και Μεγάλης Ελλάδας σε όλα τα έως χθες σκλαβωμένα χώματά μας. Ελληνοορθοδοξία και Αγία Αυτοκρατορική Ελλάς ως οικουμενικές και άρχουσες δυνάμεις. Χριστός – Ελλάς – Εθνικισμός!
ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΚΑΡΑΧΑΛΙΟΣ
http://ethnikistikosagwn.blogspot.com

Δεν υπάρχουν σχόλια: