ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑΣ

Η Ελλάδα σήμερα


ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΗΣ ΑΛΗΘΙΝΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

ΑΘΗΝΑ 10-10-2018.

Στο τωρινό ψευδοκράτος, στο ψευτορωμέϊκο που αυτοαποκαλείται καταχρηστικώς Ελλάς, δεν υπάρχει κανένας θεσμός που να επιθυμώ να μείνει αμετάβλητος. Το ετερόκλητο και ετεροδιοίκητο αυτό μόρφωμα που καταστρέφει το Έθνος, θα το συντρίψουμε οπωσδήποτε. Η Ελλάς δεν είναι προτεκτοράτο. Η Ελλάς είναι Κράτος, είναι δηλαδή Κραταιά Δύναμη. Η Ελλάς είναι εκφραστής Φωτός και Αληθείας. Η Ελλάς δομείται από τον λαό τον πιστό. Η Ελλάς θέτει δικούς της στόχους και τούς εκπληρώνει.

Η Ελλάς λοιπόν ανήκει στο Ελληνικό Έθνος. Είναι ο Οίκος τής Ελληνικής Φυλής. Κληρονομιά που μάς έδωσε ο Θεός και στεφάνωσαν με τον κλάδο τής δόξης τρανοί πρόγονοι. Σκυτάλη που έρχεται στα χέρια μας με ιερό το χρέος να κάνουμε την Γη των Πατέρων μας λαμπρότερη από πριν, την δε Ελληνική Φυλή ασφαλή, κυρίαρχη, ζωντανή στους αιώνες των αιώνων. Μια Ελλάδα ορθόδοξη, ελληνική, μεγάλη και δημιουργική.

Χαράσσουμε λοιπόν την Αληθινή Ελλάδα των Ελλήνων Χριστιανών και Εθνικιστών. Η Πατρίδα μας δεν παζαρεύει τις αξίες της. Δεν δίνουμε γη και ύδωρ ούτε καν με απειλή ζωής. Δεν παραδίδουμε προσκυνήματα και γη μήτε με το χρήμα μήτε με τα όπλα στους εκάστοτε βαρβάρους. Άρχουμε των βαρβάρων, αποκλείοντας αυτούς στον σκοτεινό τους κόσμο. Την δε Πολιτεία διοικούν και κοσμούν αποκλειστικά Έλληνες στην Πίστη, το Αίμα και τη Συνείδηση.

Στο πρόγραμμα τής ερχομένης και αναγεννημένης Αληθινής Ελλάδος, η πολιτική ζωή εκφράζει τις αρχές, τις ανάγκες, τις επιθυμίες και τις αποφάσεις ολοκλήρου τού μαχόμενου ελληνισμού. Τα ιδανικά, τα δίκαια και τα συμφέροντα τού Έθνους εκφράζουν την ακεραιότητα και την ανάπτυξη τής Ελληνικής Φυλής στο σύνολό της. Η δε Ελληνική Φυλή είναι μια και αδιαίρετη και μονάχα ως συμπαγής οντότητα με αδιάρρηκτο τον κοινωνικό της ιστό, ως ενιαίος Ελληνισμός, μπορεί να βαδίσει εμπρός ανίκητη.

Ένα Έθνος, ένας λαός, μια φυλή, μια ενιαία Εθνική και Λαϊκή Εξουσία μετουσιώνει τον καταστατικό χάρτη τής Ελλάδος μας. Κι αυτή η Ελλάς έχει ως Ιδεολογία όλων των Ελλήνων τον Ελληνορθόδοξο Εθνικοκοινωνισμό. Θεμέλιο βάθρο τής Εθνικοκοινωνικής μας Πολιτείας είναι ο Πατέρας Θεός μας, ο Ελληνικός Πολιτισμός μας και ο Ελληνικός Κοινοτισμός μας. Έργο μας είναι ο σχεδιασμός και οι ενέργειές μας στους τομείς των Εθνικών, των Κοινωνικών και των Οικονομικών μας Ζητημάτων, με γνώμονα την εδαφική πληρότητα, την αυτάρκεια και την ισχύ τού Ελληνισμού.

Στα Εθνικά μας Ζητήματα συμπεριλαμβάνονται κατά τρόπο ισότιμο η συνεργασία των Ελληνικών Κοινοτήτων ανά την Οικουμένη, ο πλήρης έλεγχος τής γεωπολιτικής μας αυλής και των γεωφυσικών μας πόρων και η εθνική ολοκλήρωση τής Μητροπολιτικής Ελλάδος με την απελευθέρωση όλων των ιστορικών μας εδαφών. Το Εθνικό Κράτος στηρίζει και ενισχύει τις δραστηριότητες τής Ελληνικής Ομογένειας προκειμένου αυτή να διακριθεί στα κράτη που διαβιεί και να ανέλθει στην πυραμίδα τής διαμορφώσεως των διεθνών αποφάσεων κατά τρόπο τέτοιο ώστε να συνδιαμορφώνει ενεργά πολιτικές διεργασίες, αποφάσεις και τη δύναμη τής Ελλάδος στο Ελληνικό Κράτος.

Η γεωπολιτική ζώνη τού Κράτους μας που συνδέεται με τα όρια τής εθνικής μας επικράτειας και τον γεωφυσικό μας πλούτο είναι κεντρικό κεφάλαιο τόσο για την ανάπτυξή μας όσο και για την άσκηση απόλυτα ελληνικών κυριαρχικών αποφάσεων για τη σταθερότητα τού Ελληνισμού και την επιβολή τού δικαίου. Οι πόροι μας σε στεριά και θάλασσα μαζί με τις οριογραμμές τής αποκλειστικής οικονομικής ζώνης και την υφαλοκρηπίδα επεκτείνονται στην εξωτερική μας πολιτική για την ανακήρυξη τής αληθινής εδαφικής μας επικράτειας. Ελληνική γεωπολιτική ζώνη σημαίνει ελληνική πολιτική διοίκηση επ’ ωφελεία αποκλειστικώς των Ελλήνων.

Στην εθνική μας εξωτερική πολιτική, κυρίαρχο δόγμα τού Εθνικοκοινωνικού μας Κινήματος είναι ότι ουδείς Έλλην νοείται να παραμείνει σκλάβος. Η φύση τού Έλληνα είναι ελεύθερη και ο προσανατολισμός τής Πατρίδος μας είναι η εθνική της ολοκλήρωση. Η εδαφική επικράτεια τής Ελλάδος οριοθετείται από τούς ελληνικούς πληθυσμούς, τα ελληνικά μνημεία, τα ελληνικά προσκυνήματα, τα δικαιώματα στην ελληνική πίστη, γλώσσα και ορθόδοξη λειτουργία, διαγράφοντας πάσα τυραννία υπέρ τού δικαίου. Στην Αδριατική Μεγάλη Ελλάδα, στην Βόρειο Ήπειρο, στην Βόρεια Μακεδονία, στην Α. Ρωμυλία, στην Ίμβρο, στην Τένεδο, στην Ιωνία και τον Πόντο Μας, ο Ελληνισμός έχει πλήρη και απόλυτα κατοχυρωμένη κυριότητα και νόμιμη παρουσία. Πρωτεύουσα τής Μεγάλης και Αιώνιας Ελλάδος μας είναι η Κωνσταντινούπολη. 

Στα Κοινωνικά μας Ζητήματα, ο χάρτης των πολιτών σχηματίζεται με βάση το Δίκαιο τού Αίματος και την Αριστοκρατία τού Ήθους. Οι πολίτες που απαρτίζουν τον κοινωνικό μας ιστό διακρίνονται από το Ελληνικό Αίμα, την Τιμιότητα, την Αξιοσύνη, την Εργατικότητα και την προσήλωση στην Ελληνική Φυλή. Ο Έλλην Πολίτης πιστεύει στον Ένα και Ζώντα Ιησού Χριστό και Θεό μας, στην Ορθοδοξία μας, στην Ορθή Δόξα τού Αληθινού Λόγου τού Θεού Πατρός, όπως μάς τον παρέδωσε ο ίδιος ο Χριστός μας. Εάν, για οποιονδήποτε λόγο, κάποιος πολίτης πιστεύει σε κάποια θρησκεία πλην τής Πίστης Μας, δύναται να παρίσταται στο κράτος μας ελεύθερα. Αν όμως βλάψει σε οποιονδήποτε βαθμό την ενότητα τής Ελλάδος και τής Ορθοδοξίας μας, αποβάλλεται άμεσα και τελεσίδικα.

Στα Οικονομικά μας Ζητήματα, κυρίαρχη θέση για την αυτοφυή μας ανάπτυξη κατέχουν η παραγωγική δραστηριότητα και η ελληνική εργασία. Η γη μας, οι θάλασσές μας, η τεχνολογική ανάπτυξη, η έρευνα και η επιστήμη, η σύνδεση τής γνώσης και τής εργασίας, συνεργάζονται με χέρια ελληνικά στο χτίσιμο μιας υγιούς Ελληνικής Πολιτείας που χρωστάει μονάχα στους πολίτες της.  

Πρωτογενής Έγγειος Παραγωγή, Βιομηχανία, Βιοτεχνία και Εμπορική Δραστηριότητα Ελλήνων βρίσκονται στην πρώτη γραμμή αιχμής τού Έθνους μας. Ύψιστη επένδυση τής εθνικής μας ζωής συνιστούν η νεολαία μας, η ελληνική ομογένεια, η πύκνωση τού ελληνικού εθνολογικού ιστού, η κρατικά ενισχυμένη ελληνική οικογένεια για την γέννηση περισσοτέρων Ελλήνων. Οι ξένες επενδύσεις δημιουργούν υποχρεωτικά ελληνικές εργατικές θέσεις. Το δε εισόδημα που παράγεται στην Ελλάδα αποδίδει την αξία του στο Ελληνικό Εθνικό Ταμείο.

Ελλάς Πιστών και Δυνατών Ελλήνων σε μια απόλυτα ελληνική Ελλάδα. Η Ελλάς τού Ελληνορθόδοξου Εθνικοκοινωνισμού ανήκει μονάχα στα γεννήματά της, στην Φυλή της, στα παιδιά της. Η Αληθινή και Φυσική Ελλάς νοείται μονάχα ως Μεγάλη Δύναμη. Η Ελληνοορθοδοξία και ο Ελληνισμός Πολιτισμός είναι παράγοντες οικουμενικής ισχύος που διαπνέουν τον Κοινοτισμό μας μέσα από τον Κυρίαρχο Πανελληνισμό μας. Ελλάς Δικαίου και Δυνάμεως, όπως ακριβώς μάς όρισε ο Θεός μας.
ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΚΑΡΑΧΑΛΙΟΣ
http://ethnikistikosagwn.blogspot.com

Δεν υπάρχουν σχόλια: