ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑΣ

Η Ελλάδα σήμερα


ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥΑΘΗΝΑ 1-6-2017.

Αποφασίζω σήμερα να διερευνήσω το πεδίο τής ιδρύσεως εκ μέρους μου τής μη κομματικής οργάνωσης Εθνικός Σύνδεσμος Μεγάλη Ελλάδα. Η Πατρίδα δεν χρειάζεται άλλο κόμμα. Ο κομματικός χάρτης είναι επαρκής. Ο εθνικισμός εκπροσωπείται από τη Χρυσή Αυγή. Η δε δική μου δράση και παρέμβαση είναι ενωτική και δεν πρόκειται ποτέ να γίνει διασπαστική. Οι συνεργασίες μου είναι συνειδητές και αμετάβλητες πράξεις. Η συνομιλία μου με πάντες όσους Έλληνες και όσες Ελληνίδες πιστεύουν στο αδιαπραγμάτευτο δόγμα που θέτω με τη μορφή Βασιλεύς Χριστός – Μεγάλη Ελλάδα – Εθνικισμός είναι πλαίσιο πάγιο και σταθερό. Ο Εθνικός Σύνδεσμος έχει ως σκοπό την προάσπιση και την προώθηση τής εθνικής και θρησκευτικής μας ταυτότητας, την απελευθέρωση από πάσης μορφής δουλεία και την ισχυροποίηση των Ελλήνων.

Προς την κατεύθυνση που περιέγραψα λιτά, θέτω το ζήτημα συνεργασιών επί τού Συνδέσμου σε διαβούλευση μέσω τού ηλεκτρονικού ταχυδρομείου polapopsis@gmail.com . Θα κρίνω την αποτελεσματικότητα τής διαβούλευσης, ώστε να αποφασίσω τον βηματισμό τού Εθνικού Συνδέσμου, εφόσον βρω ικανοποιητικές τις συνθήκες. Οι θέσεις έχουν ανάγκη από προθυμίες και από συνθήκες. Η απόφασή μου είναι δεδομένη και ειλημμένη. Η διαβούλευση θα συμπεριλάβει όλες τις παραμέτρους. Πολιτικές, νομικές, κοινωνικές και άλλες. Ο Εθνικιστής λέει και πράττει έργα εθνικά. Τότε είναι όντως Έλλην και όντως Εθνικιστής. Ενιαίος και όχι κομματιασμένος Ελληνισμός. Χριστός – Ελλάς – Εθνικισμός!
ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΚΑΡΑΧΑΛΙΟΣ

Δεν υπάρχουν σχόλια: