ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑΣ

Η Ελλάδα σήμερα


ΕΛΛΗΝΟΡΘΟΔΟΞΗ ΚΑΙ ΕΘΝΙΚΟΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΙΝΑΙ Η ΕΛΛΑΔΑ ΜΟΥ

ΑΘΗΝΑ 23-7-2019.

Γράφει ο Καραχάλιος Σπυρίδων τού Κωνσταντίνου.

Η Ελλάς σύρθηκε στο μάτι τού κυκλώνα τής παγκόσμιας αναταραχής που έφερε ο αντίχριστος νεοταξισμός. Και τώρα χρέος μας είναι η αναγέννηση τής Ελληνικής Φυλής. Διότι η οδός που ανοίγεται εμπρός μας έχει δύο τελικούς προορισμούς. Ο ένας είναι ο εθνικά επωφελής προορισμός τής Αρετής την οποία συνθέτουν η Πίστη και η Ελληνική Ισχύς στην κορυφή τής κοινωνίας των εθνών. Και ο άλλος είναι ο εθνοκτόνος και απευκταίος προορισμός τής κακίας στο σκλαβοπάζαρο τής αθεΐας και τού πολυπολιτισμού.

Κανείς δεν μπορεί να είναι ταυτόχρονα και με τον Θεό και με τον διάβολο. Κανείς δεν μπορεί να ισορροπήσει ανάμεσα στη ζωή και το θάνατο. Κανείς δεν μπορεί να μιλάει για υλική ευμάρεια, όταν η γη χάνεται κάτω από τα πόδια του. Κανείς δεν μπορεί να είναι ελεύθερος δίχως τη γη των πατέρων του, δίχως την Πατρίδα του. Και ελεύθερος είναι μονάχα ο κυρίαρχος τής υπάρξεως και τής φύσεως που τον περιβάλλει, αυτός που έχει πάγια θρησκευτική και εθνική ταυτότητα, αυτός που πιστεύει σε Χριστό και Φυλή.

Η ελληνική πολιτική δεν είναι κομματικός ανταγωνισμός και μηχανισμός πρόσκαιρων και ιδιοτελών οφελών μήτε παράδοση σε ορέξεις ξένες. Η ελληνική πολιτική είναι συνυφασμένη με τη διαφύλαξη των παραδοσιακών αξιών μας και την διαιώνιση τής Ελληνικής Φυλής. Η ελληνική πολιτική είναι η διαφύλαξη τού ιερού ναού και τού ελληνικού κάστρου ως πυρσών αληθείας, δικαίου και φυσικής νομοτέλειας. Είναι Χριστός, Ελληνική Κοινωνία, Ελληνικός Πολιτισμός. Διατήρηση τής Εθνικής Κληρονομιάς.

Ο Ελληνισμός μας είναι η κοινή και αδιαίρετη φυλετική μας οικογένεια. Προορισμός μας είναι η ζωή και η δημιουργικότητα αυτής τής οικογένειας. Αυτή η ενδογενής ιδιοσυγκρασία μας χαριτώθηκε από τον ίδιο τον Ιησού Χριστό και Θεό μας με την αποστολή τής διαδόσεως τής πίστεως και τού πατριωτισμού ως θώρακα σε όλα τα έθνη που ποθούν να ζήσουν. Ο δε Ιησούς Χριστός και Θεός μας είναι ο Αρχηγός τού Ελληνικού Έθνους. Πατέρας και Αρχηγός τής Πίστης και τής ζωής μας.

Η επιλογή μου υπήρξε από την αρχή τής διαδρομής μου και παραμένει ισοβίως πάγια και απολύτως συνειδητή. Ιδεολογία μου είναι η μία και μόνη λογική και παραδεκτή βιοθεωρία και κοσμοθεωρία τού Ελεύθερου Έλληνα. Είναι ο αυτοδύναμος και κυρίαρχος Ελληνορθόδοξος Εθνικοκοινωνισμός για μια Μεγάλη και Ισχυρή Ελλάδα. Είναι η Πίστη, η Εθνική Ισχύς και η Κοινωνική Δικαιοσύνη. Είναι η σύζευξη των Δίκαιων Ελλήνων που προάγουν τούς ευγενείς πόθους και τα συμφέροντα τού Ελληνικού Έθνους με την ανάδειξη των Αρίστων στο τιμόνι τής Πατρίδος.

Η κοινωνική δικαιοσύνη δεν είναι ζήτημα πολιτικής αντιπαράθεσης. Η κοινωνική δικαιοσύνη είναι ζήτημα σύμπνοιας και συνεργασίας των Ελλήνων που πιστεύουν στη συνεργασία τής ύλης κάτω από την καθοδήγηση τού ήθους. Η αρετή κάνει τη δύναμη φρουρό τής Πατρίδος. Ο σεβασμός και η αγάπη σμιλεύουν την κοινή εργασία για την ανάπτυξη τού Έθνους ως αρτιμελή και αυξάνουσα οντότητα που ανθεί χώματα και ψυχές. Η δε οικονομία είναι υπηρέτης τού Έθνους. 
Δεν υπάρχουν σχόλια: