ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑΣ

Η Ελλάδα σήμερα


ΤΟ ΔΗΜΟΓΡΑΦΙΚΟ ΖΗΤΗΜΑ ΣΤΗΝ ΕΘΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ

ΑΘΗΝΑ 18-9-2019.

Γράφει ο Καραχάλιος Σπυρίδων τού Κωνσταντίνου.

Βασικό καθήκον τής οργανωμένης Πολιτείας τής Εθνικής Κοινότητος είναι η προστασία τής ανθρώπινης ζωής και η διαιώνιση τής Φυλής στο διηνεκές. Η κορυφαία επένδυση τού Εθνικού Κράτους είναι ο υψηλός γεννητικός δείκτης των μελών τής όμαιμης φυλετικής κοινότητος. Περισσότεροι Έλληνες, περισσότεροι νέοι, περισσότερη παραγωγικότητα, πλήρης επάνδρωση υποδομών και εθνικής επικράτειας. Η δημογραφική άνθηση δεικνύει κράτος ελεύθερο που θέλει να ζήσει.

Ένα κράτος που επιθυμεί να εφαρμόσει κυρίαρχη εθνική πολιτική, οφείλει να καλύπτει όλες τις ανάγκες και όλες τις απαιτήσεις του με τα χέρια και τις δυνάμεις των δικών του πολιτών. Όταν το κράτος αυτό κινείται με τις ενέργειες των ανθρώπων του, τότε το Έθνος εξουσιάζει παράλληλα τις οικονομικές δομές και τις κοινωνικές διεργασίες στο σύνολό τους. Τα χαρίσματα των πολιτών και η ανάπτυξη τού πλούτου τής Πατρίδος συγκρατούνται εντός των συνόρων, κάνοντας την Εθνική Κοινότητα ασφαλή και ακμαία.

Ένα κράτος που έχει υψηλό παραγωγικό πλούτο και ενεργειακό δυναμικό, φροντίζει το πλεόνασμα τού εθνικού του εισοδήματος να το διοχετεύσει στην ενίσχυση των οικογενειακών επιδομάτων και τη φροντίδα των νέων μελών του. Ακόμη κι αν το κράτος αυτό διάγει φτωχό βιοτικό επίπεδο, σ’ αυτήν την περίπτωση οφείλει να καταβάλει ακόμη περισσότερες προσπάθειες και ο λαός του να κάνει περισσότερες οικονομικές θυσίες προκειμένου να γεννηθούν περισσότερες ψυχές, αφού αυτές μόνον δύνανται να δυναμώσουν το Έθνος ως αποκλειστικά δικά του γεννήματα που το πονούν και το αγαπούν.

Επιβάλλεται η θέσπιση ειδικού επιδόματος πέραν και επιπρόσθετα ως προς το επίδομα τοκετού συζύγου. Να θεσπιστεί επίδομα ενισχυμένης εθνικής γεννητικότητας, αυξάνοντας το επίδομα πολυτέκνων. Η Ελληνική Πολιτεία που ήδη διάγει με την εγκληματική ευθύνη των νεοταξικών κομμάτων παρατεταμένη υπογεννητικότητα, οφείλει να ενθαρρύνει και να ανταμείψει τα ζευγάρια που γεννούν πολλά νέα μέλη ως εξέχοντες Έλληνες και Ελληνίδες. Να δοθεί το καλό παράδειγμα με τα δέοντα κίνητρα, ώστε να βρουν μιμητές ως σωστά και υγιή πρότυπα πολιτών.

Ο μηχανισμός τής προτυποποίησης τού οικογενειακού τρόπου ζωής είναι σπουδαία υπόθεση. Το κράτος οφείλει να κατευθύνει τον πολίτη προς τον οικογενειακό προγραμματισμό, ξεκινώντας την σχετική διεργασία από την νεαρή του ηλικία, μέσα στα σχολεία και με ειδικό μαθησιακό προσανατολισμό. Η ίδια ακριβώς κατεύθυνση πρέπει να δίδεται μέσα από ειδικά ενημερωτικά προγράμματα σε όλες τις βαθμίδες και τα είδη μαζικής επικοινωνίας των πολιτών.

Η πολιτική μέριμνα των πολλαπλών γεννήσεων νέων μελών τής όμαιμης φυλετικής κοινότητος είναι πασιφανές και πρόδηλο εκ των προθέσεων και τού ύψιστου ενδιαφέροντος ότι αποτελεί μέριμνα αποκλειστικά τού Εθνικού, Λαϊκού και Εθνικιστικού Κράτους. Η δική μας Αληθινή και Φυσική Ελλάς συγκρατεί τούς ενεργούς Έλληνες εντός των συνόρων, ασκώντας πολιτική επιστροφής των πολιτών της που εξήλθαν των συνόρων τα προηγούμενα χρόνια.  

Η Λαϊκή και Εθνικιστική Ελλάς φροντίζει επιπλέον να γεμίσει με πλήθος ελληνικών ψυχών κάθε τμήμα τής ελληνικής επικράτειας, έως και το τελευταίο και πιο απομακρυσμένο νησί και χωριό και όχι βέβαια μονάχα τα αστικά κέντρα. Η πληθυσμιακή κατανομή πρέπει να συνοδεύεται από την απόλυτη επάρκεια κρατικών υποδομών. Κάθε ελληνική περιφέρεια πρέπει να έχει κοινοτικό κατάστημα, σχολείο, νοσοκομείο, αστυνομία, πλήρη εργασιακή κάλυψη.

Ειδική έμφαση πρέπει να δοθεί μέσα από ειδικές μελέτες στην σαφή υπεροχή των νέων Ελλήνων έναντι των ηλικιωμένων. Τούτο πρέπει να διασφαλίζει με τον σχετικό εκρηκτικό δείκτη την ραγδαία ανανέωση των γενεών σε ευρύ και διαρκώς αυξανόμενο βάθος ετών. Η ύπαρξη πολλαπλών ενεργών πολιτών συντηρεί τόσο τις θέσεις εργασίας και το συναφές εθνικό εισόδημα όσο και τα προνοιακά ταμεία τού κράτους σε βαθμό τέτοιο, ώστε να τηρεί τη διεθνή θέση και την επάρκεια τού κράτους ανθηρή, δίχως την παραμικρή ξένη εξάρτηση.

Η δύναμις τής Ελλάδος μας είναι το Ελληνικό Αίμα. Κανείς δεν πρόκειται να πονέσει, να αγαπήσει και να δοθεί ολόψυχα στο Έθνος με την όρεξη που το πράττουν τα παιδιά του. Το Έθνος που κάμει πολλά παιδιά διαθέτει περίσσευμα αγάπης και όρεξη να χαρίσει χαμόγελο και ζωντάνια στην νέα γενιά, δίδοντάς της απλόχερα την σκυτάλη τής εξέλιξης. Και η νέα γενιά με τη σειρά της δίδει ικμάδα, αλτρουισμό, υψηλές επιδόσεις, εργατικότητα και ορμή στο Έθνος για να τρανωθεί αυτό και να παράξει υψηλό πολιτισμό.

Το Ελληνικό Έθνος εργάζεται, μάχεται και νικά πάσα πρόκληση. Φτιάχνει οικογένειες, φτιάχνει εργάτες, φτιάχνει διανοητές, φτιάχνει πολεμιστές που βαστούν την Φυλή μας στην κορυφή τής Οικουμένης. Η πρόοδος και η ασφάλεια τού Ελληνισμού χρειάζονται διαρκώς περισσότερες ελληνικές ψυχές. Χρειάζονται Έλληνες και Ελληνίδες που αγαπούν την ζωή και την Πατρίδα το ίδιο δυνατά. Η δημογραφική άνθηση τής Ελληνικής Φυλής είναι ύψιστη προτεραιότητα για την εθνική πολιτική τού Εθνικοκοινωνικού μας Κινήματος.

Δεν υπάρχουν σχόλια: