ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑΣ

Η Ελλάδα σήμερα


Ο ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΙΣΤΙΚΗΣ ΜΑΣ ΕΛΛΑΔΟΣΑΘΗΝΑ 29-6-2015.

Η θεμελιώδης αποστολή τού Ελληνικού Έθνους είναι η διαρκής πολιτισμική καταγραφή. Ο σχηματισμός, η ζωντάνια και ο λόγος ύπαρξης τού Ελληνισμού, η αρχή και η ταυτότητά μας, όλα είναι ο Πολιτισμός μας. Αυτός μάς στερέωσε, αυτός έγινε η αιτία τής ισχυροποιήσεως τού Έθνους μας κι αυτός ο ίδιος ο Πολιτισμός μάς διαφοροποιεί από τα άλλα έθνη. Κι όταν εγκαταλείψαμε τον Πολιτισμό μας, τότε υποταχθήκαμε και σκλαβωθήκαμε στους βαρβάρους ανατολής και δύσης.

Ανώτερος λαός είναι αυτός που βαστάει καθαρή την ιδιοπροσωπία του και πιστοποιεί την ανωτερότητά του στα γράμματα, στις τέχνες και την πολεμική αρετή. Αυτός ο λαός έχει την δυνατότητα να δημιουργήσει αυτοφυή έργα, επομένως πολιτισμικά έργα. Και τα έργα που έχουν πνοή πολιτισμού υπηρετούν την δημιουργό φυλή, εξασφαλίζουν την ελευθερία τού Έθνους και προάγουν την ανθρωπότητα όταν στην κεφαλή βρίσκεται το Ελεύθερο και Ηγεμονικό Ελληνικό Έθνος.

Είναι σαφές πως ο Πολιτισμός χρειάζεται την ύπαρξη ενός Κυρίαρχου Έθνους και ενός λαού με υψηλές αξίες. Είναι συνεπώς το αποτέλεσμα τής Εθνικιστικής Ελλάδος που βασίστηκε στους Άριστους και τούς Δίκαιους τής Φυλής μας. Όμως ο Πολιτισμός των Ελλήνων δεν είναι μονάχα μια ιστορία εγκλωβισμένη σε κάποιο μουσείο ή σε κάποιο βιβλίο, σπανίως στα σχολικά βιβλία από όπου κάποιοι ψευτορωμιοί τον έχουν εκτοπίσει. Είναι η δημιουργία υγιούς ευημερίας, έργων ωραιότητας και Ισχυρών Ελληνικών Κοινοτήτων σε όλες τις εποχές. Το μόνο διαβατήριο ζωής αληθινής.

Στα χρόνια τού «δημοκρατικού» βίου η Ελληνική Φυλή  έπεσε σε χειμέρια νάρκη, σε ύπνο βαθύ τής λησμονιάς και τού θανάτου. Αποδείξαμε ότι υπήρξαμε κατώτεροι των περιστάσεων. Αλίμονο αν συνεχίσουμε να παζαρεύουμε τις υπάρξεις μας σε ξένη δούλεψη ψευτοταγών και ψευτοσυμμάχων. Γιατί τότε θα μάς ξεπεράσει η ιστορία, θα μάς σβήσει ακόμη και το όνομα. Αυτό δηλαδή που θέλει με τις κρίσεις, με την αλλοίωση τής κοινωνίας και με την εγκατάλειψη εθνικών εδαφών να πετύχει το νεοταξικό κτήνος τής παγκοσμιοποίησης.

Έχουμε μια σπουδαία πατρίδα που διαθέτει απαράμιλλο φυσικό πλούτο. Κάθε λιθάρι τής Ιερής Ελλάδος έχει την δική του ιστορία να διηγηθεί. Έχει μια παρακαταθήκη ισχυρή που βασίστηκε στην ορμή τού Έλληνα να δαμάσει την πλάση και να απολαύσει τούς χυμούς της, διατροφικούς και ενεργειακούς. Την Παρατήρηση και την Λογική που η Φυλή μας τις προσδιόρισε ως επιστήμες και ως μέσα αναπτύξεως όλων των υπολοίπων θεωρητικών και πρακτικών επιστημών. Από την ιατρική και την φιλοσοφία έως την τεχνολογία. Και από την εκπαίδευση έως το θέατρο και τις τέχνες.

Είμαστε ο λαός που θέσπισε και έκτισε τις Πολιτείες του επάνω στις Αξίες τής Πατρίδος, τής Θρησκείας και τής Οικογένειας. Είμαστε η Φυλή που έβγαλε τον Σωκράτη που μάς είπε πως «μητρός τε και πατρός και των άλλων προγόνων απάντων τιμιώτερον εστίν η Πατρίς και σεμνότερον και αγιώτερον και εν μείζονι μοίρα και παρά θεοίς και παρ’ ανθρώποις τοις νουν έχουσι». Είμαστε ο λαός που τείχισε τα ειρηνικά έργα με ακροπόλεις, με πρώτη και αξεπέραστη ακρόπολη τα ίδια τα κορμιά των Ελλήνων Πολεμιστών. Είμαστε ο λαός που έβγαλε τον Ηρόδοτο που θεμελίωσε στο πλευρό τού Έθνους και τής Φυλής τον Πολιτισμό ως προσδιοριστικό στοιχείο Ελληνικότητας με το περίφημο Ομότροπον.

Είμαστε εκείνοι που πρωτοφτιάξαμε κραταιά οπλοστάσια, όπως το βυζαντινό υγρό πυρ και άλλα παλαιότερα που βάσταγαν τα Ιερά μας απρόσβλητα στην αρχαιότητα. Είμαστε εκείνοι που πρωτοφτιάξαμε υπολογιστικά συστήματα όπως τον γνωστό παλίμψηστο και τις μηχανές τού Αρχιμήδη. Είμαστε εκείνοι που υποτάξαμε τούς βαρβάρους και φτιάξαμε αυτοκρατορίες πολιτισμού και ατσαλιού, όπως στην εποχή τού Μεγαλέξανδρου.

Ό,τι υπήρξε μια φορά μεγάλο και τρανό, είναι γραφτό να αναστηθεί πάλι στις ίδιες διαστάσεις. Ξέρω την ψηλή γενιά μου και την μεταλαμπαδεύω στο παιδί μου. Αυτός είναι ο Έλληνας. Χτίστης και Νικητής. Υψιπετής και Εκπολιτιστής. Διανοούμενος και Εργάτης. Δάσκαλος και Πολεμιστής. Σπορέας Λόγου Θεϊκού και Ήρωας και Άγιος μαζί. Ανήσυχο Πνεύμα και Κατακτητής. Γεννήτορας Αέναου Ελληνισμού που κάνει το χώμα Κάστρο τής Φυλής και το Κράτος μεγάλο και ευρύχωρο, Μεγάλη Ελλάδα για να στεγάσει τα ελληνόπουλα που έρχονται και για να κάνει λεύτερη πάσα ελληνική πατρίδα.

 

Η αθεΐα και η παγκόσμια θρησκεία που μηχανεύεται ο σιωνισμός δεν έχουν μέλλον. Είμαστε το Αποστολικό Έθνος, το από αιώνων περιούσιο Ελληνικό Έθνος που έλαβε το χρίσμα από τον ίδιο τον Αρχηγό τής Αληθινής Πίστης Μας, από τον Αρχηγό τής Ορθοδοξίας και Βασιλέα των Όλων Ιησού Χριστό. Είμαστε το Έθνος που όπως είπε ο Θεάνθρωπος “Ελήλυθεν η ώρα ίνα δοξασθή ο Υιός τού Ανθρώπου. Ελλάς γαρ μόνη ανθρωπογονεί, φυτόν ουράνιον και Βλάστημα θείον ηκριβωμένον, λογισμόν αποτίκτουσα οικειούμενον επιστήμην.”


Ο σεβασμός προς το ανθρώπινο πρόσωπο, η αυθυπαρξία των λαών και η κραταίωση των Φυλών είναι η ασφαλής οδός προς την ανάδειξη τού πολιτισμού και την διαιώνιση τής ανθρωπότητος. Όλοι αυτοί οι διεθνιστές, παλλακίδες και δουλικός στρατός τού Σταυρωτή, που μιλούν για προσμίξεις πολιτισμών και θρησκειών σε μια απρόσωπη οντότητα, είναι εκείνοι που μισούν τον άνθρωπο. Είναι εκείνοι που μισούν τον Ηγεμονικό Έλληνα.

Όποιος λαός θέλει να σβήσει, ας το κάνει. Ο Έλληνας όμως δεν πρόκειται να οδεύσει προς τον Άδη. Έχουμε φτιάξει κοσμοκρατορίες που δώσανε στη συνέχεια κράτη. Έχουμε δώσει τον γλωσσικό κώδικα των λαών. Ξέρουμε όμως να κόψουμε την γλώσσα σε κείνους που θέλουν να περάσουν πάνω μας τον νεοταξισμό τους. Καιρός να φωτίσουμε τα σκοτάδια με τις δάδες τις ελληνικές. Να περάσουμε με το ξίφος τον νέο γόρδιο δεσμό των Αντίχριστων. Να σηκώσουμε Ελληνική Τάξη Πραγμάτων.
ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΚΑΡΑΧΑΛΙΟΣ

Δεν υπάρχουν σχόλια: