ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑΣ

Η Ελλάδα σήμερα


Η ΙΔΑΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΕΙΑ

ΑΘΗΝΑ 23-5-2018.

Οι βασικές υποχρεώσεις τής Πολιτείας αφορούν τις υποδομές τού κράτους, ούτως ώστε να διασφαλίζεται η εθνική βιωσιμότητα και η κοινωνική δικαιοσύνη τής όμαιμης φυλετικής κοινότητας. Η Ιδανική Πολιτεία διέπεται από τούς μηχανισμούς τής ευνομίας, τής ενιαίας βούλησης, τής αυτοφυούς ανάπτυξης, τής εργασίας, τής παιδείας, τής υγείας και τής στρατιωτικής ισχύος. Οιαδήποτε άλλη πολυμορφία που διασπάει το ενιαίο μέτωπο τού Έθνους μπορεί να λέγεται αστική δημοκρατία, δηλαδή ξενοκρατία.

Το σύνολο των πολιτών τού Έθνους διαμορφώνει το συντονιστικό όργανο που καλείται κράτος με τρόπο τέτοιο, ώστε να λαμβάνονται οι μέριμνες και να πληρούνται οι ανάγκες τού Έθνους αποκλειστικά και συνεκτικά, άμεσα και θετικά. Το Έθνος είναι ένα και ο σκοπός του είναι η διατήρηση τής ταυτότητος και η διαιώνιση αυτού μέσα από την μία και μόνη υγιή ανάπτυξη τής εγχώριας παραγωγής και με πνεύμα ελευθερίας, ατομικής και συλλογικής, εδαφικής και κοινωνικής ακεραιότητας.

Η δομή λοιπόν τής ιδανικής και επομένως τής εχούσης δικαίωμα ύπαρξης Πολιτείας προϋποθέτει την ενιαία φωνή και έκφραση τού Έθνους που μπορεί μεν να εξετάζει διάφορες στάσεις συμπεριφοράς, λαμβάνοντας εν τέλει μια απόφαση ανά τομέα για όλη την Εθνική Κοινότητα. Το Έθνος δεν αντιπολιτεύεται τα δίκαια και τα συμφέροντά του και δεν διχάζει ποτέ το λαό. Το Έθνος υπηρετεί τα συμφέροντα και επιβάλλει τα δίκαια τού δικού του και μόνον λαού. Σε οποιαδήποτε άλλη περίπτωση, η Πολιτεία τελεί υπό ξένη διοίκηση και ελευθερώνεται ή είναι εχθρός τού λαού και καταλύεται από τις Δυνάμεις τού Έθνους.

Δεν είναι ούτε ιδανική ούτε καν ελληνική πολιτεία εκείνο το μόρφωμα το ξενοκίνητο και προδοτικό που βούλεται υπέρ τής ακολασίας των τυράννων του και υπέρ αλλόφυλης και βάρβαρης εισβολής. Δεν είναι κράτος ελληνικό εκείνο που είναι διεθνιστικό και οικουμενιστικό, εκείνο δηλαδή το εξάμβλωμα που επιχειρεί να εκθρονίσει την Ορθοδοξία και την Ελληνική Φυλή με την εγκαθίδρυση πολυθρησκευτικών και πολυφυλετικών εποίκων και οικονομικών συμφερόντων. Αυτό είναι το ψευτορωμέϊκο που εκφράζει ο εκπεσών δημοκρατικός κομματισμός.

Είναι λοιπόν πασιφανές ότι το πολυδαίδαλο και ανθελληνικό προτεκτοράτο τού παγκόσμιου εβραιοσιωνισμού που αυτοαποκαλείται καταχρηστικά Ελλάς πρέπει να ανατραπεί από την Αληθινή Ελλάδα. Αληθινή Ελλάδα είναι η καθαρή και ενωμένη Εθνική Κοινότητα των Ελλήνων στο Αίμα Χριστιανών Ορθόδοξων, των Ελλήνων στο Αίμα και το Πνεύμα, των Αρίστων που βούλονται για το καλό τού Όλου Ελληνισμού όπου γης και όχι των αχρείων που παρασιτούν για την δική τους ανηθικότητα και τη σκλαβιά τού λαού μας.

Η Ιδανική Πολιτεία τού Ελληνικού Έθνους έχει οργανόγραμμα Εθνικό και Κοινωνικό. Η Εθνικοκοινωνική Πολιτεία των Ελλήνων τηρεί απαρασάλευτες τις Παραδόσεις και την Εθνική Αποστολή που παρέλαβε από τούς προπάτορές της, διότι ο Ελληνισμός έχει ακλόνητες βάσεις και συνέχεια επάνω στην πλάση που μάς έταξε ο Θεός. Έχει χτιστεί ένα Έθνος από έναν Λαό με την φροντίδα τής μίας Ιθύνουσας Τάξης που μορφοποιεί τις άμεσες αποφάσεις των λαϊκών συνελεύσεων. Η Ελλάς έχει διαμορφωθεί μέσα από την δισυπόστατη φύση τής Πίστης και τού Πολιτισμού που συνθέτουν την Παράδοση και την Αποστολή της.

Η Ελλάς θωρακίζεται από το καθεστώς τής ευνομίας που εξασφαλίζει η Ελληνική Δικαιοσύνη, αξιολογώντας τις τίμιες, ενάρετες και εθνικά επωφελείς συμπεριφορές, απορρίπτοντας και εκβάλλοντας την ατιμία και την βεβήλωση από όπου κι αν προέρχονται οι τελευταίες. Η Ελλάς εργάζεται και διοικείται με την δική της αποκλειστικά ενιαία βούληση, από τον λαό που παράγει υλικά και πνευματικά αγαθά, από τον λαό που φροντίζει τις κοινωνικές πρόνοιες και τις εθνικές επιδιώξεις για καλύτερη ζωή και εδαφική πληρότητα διά των εκπροσώπων του σε πολιτεία και στρατό, αποκλειστικά από τα σπλάχνα τής Ελληνικής Φυλής.

Η Ελλάς αναπτύσσεται με τις δικές της αποκλειστικά δυνάμεις, με την εργασία τού ελληνικού λαού και τα αγαθά που αποδίδει η ελληνική γη. Αυτοφυής Ανάπτυξη είναι η Εθνική Οικονομία. Και Εθνική Οικονομία είναι εκείνη που φτιάχνεται με μόχθο, παράγοντας εκ των έργων το εθνικό εισόδημα, και όχι η αρπαγή τού Έθνους από φορείς χρήματος άκοπου, κλεμμένου και δανεικού. Το δε εισόδημα τής Εθνικής Οικονομίας, τής παραγωγικής οικονομίας, διοχετεύεται στους μηχανισμούς που επανδρώνουν κοινωνία και ασφάλεια, δηλαδή στην παιδεία, στην εργασία, στην υγεία, στις ένοπλες δυνάμεις και τα εν γένει σώματα ασφαλείας.

Πρέπει να εξαλειφθούν οπωσδήποτε οι εστίες τού διαιρετικού πολιτικού συστήματος, οι εξίσου συστημικές ανομίες και οι αρνητές τής εθνικής μας φυσιογνωμίας και ακεραιότητας. Το κράτος άλλωστε που εχθρεύεται το Έθνος είτε αλλάζει είτε καταστρέφεται. Για να μην καταστραφεί το Έθνος, πρέπει να καταστραφεί, να καταλυθεί το ψευτορωμέϊκο κράτος και οι δομές του μαζί με τις συμμαχίες του, εσωτερικές και εξωτερικές. Κόμματα, δημοκρατικοί θεσμοί, συμμαχικοί νεοταξικοί θεσμοί, ρίπτονται εξ ολοκλήρου στα σκουπίδια.

Οι συνθήκες οι πολιτικές και οι γεωπολιτικές έχουν διαμορφώσει ένα ασφυκτικό πλαίσιο που στηρίζεται στην ανομία, στην τρομοκρατία και στην απειλή πολεμικής εμπλοκής εκ τής βαλκανικής χερσονήσου, τής Ανατολής και τής Εσπερίας. Τούτο σημαίνει πως το πρώτο αληθινά λεύτερο και ελληνικό κράτος πρέπει να τεθεί υπό την προστασία τού στρατιωτικού νόμου. Παράλληλα πρέπει να εφαρμοσθεί το άρθρο 120 τού Συντάγματος που επιτάσσει την παρέμβαση τού πατριωτικού αισθητηρίου τού ελληνικού λαού.

Πρέπει να αποκτήσουμε ένα πολίτευμα Εθνικής Αριστοκρατίας εκ τού Στρατού και τού Ελληνικού Λαού ταυτόχρονα. Μια Εθνική και Στρατιωτική Κυβέρνηση με χαρακτήρα επαναστατικό και όχι καλπονοθευτικό και ελεγχόμενο από οικονομικούς και νεοταξικούς ολιγάρχες τού ψεύδους και τής κατοχής. Χαρτιά υποθήκευσης και ξεπουλήματος ελληνικών ψυχών και εδαφών να σχιστούν και να ριχτούν στη φωτιά. Να σχηματιστεί ένα πανελλήνιο όργανο κεντρικής κατεύθυνσης που θα εθνικοποιήσει πλουτοπαραγωγικούς πόρους και γεωπολιτική αυλή.

Στην εξωτερική πολιτική όλες οι διεθνείς συνθήκες αναθεωρούνται. Οι θετικές περνούν από το πνεύμα τού γράμματος στην άμεση πράξη. Η Βόρειος Ήπειρος είναι Αυτόνομη και ευθύς μετά Ελληνική. Οι επικαλούμενοι μακεδονικό συναίσθημα θεωρούνται ελληνικό έδαφος και περνούν στην ελληνική γεωστρατηγική σφαίρα και επικράτεια. Οι συμμαχίες με τον ξένο παράγοντα διαμορφώνονται με βάση κοινές επιδιώξεις που δεν εμπλέκονται στα ελληνικά συμφέροντα και δίκαια. Κατόπιν, ο εξ ανατολών κλέφτης Ιωνίας και Πόντου μας Τούρκος και οι σύμμαχοί του τίθενται στην κίνηση προσέλκυσης των εχθρών του, ώστε να διανοίξει η οδός επιστροφής τής Ελλάδος στις εστίες της.

Είναι σαφές ότι ο πρώτος εχθρός που θα συντριφτεί είναι ο εσωτερικός. Ο διεθνιστικός παράγοντας και ο πολιτικός του συρφετός πάσης ιδεοληψίας να δικαστεί από εθνικό δικαστήριο και να αποβληθεί. Να γίνει το κράτος αμιγώς ορθόδοξο και ελληνικό. Στρατός, εθνικισμός, ελληνορθόδοξη εκκλησία, παραγωγική τάξη και εθνική δικαιοσύνη να φτιάξουμε άμεσα την Αληθινή Ελλάδα. ΧΡΙΣΤΟΣ – ΕΛΛΑΣ – ΕΘΝΙΚΙΣΜΟΣ!
ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΚΑΡΑΧΑΛΙΟΣ
http://ethnikistikosagwn.blogspot.com

Δεν υπάρχουν σχόλια: