ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑΣ

Η Ελλάδα σήμερα


ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΧΩΡΟΙ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ - ΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΥΓΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΛΙΘΕΑ

ΑΘΗΝΑ 7-12-2018.

Οι σύγχρονες πόλεις στον αστικό ιστό έχουν διαμορφωθεί μέσα σ’ ένα ασφυκτικό πλαίσιο ζωής για τον άνθρωπο. Δεν θυμίζουν οργανωμένη κοινωνία πολιτών και δυσκολεύουν την ζωή μας. Το ίδιο ακριβώς συμβαίνει και στην Καλλιθέα μας, επειδή οι χώροι στάθμευσης είναι λίγοι και δυσεύρετοι, πρόβλημα που επιτείνεται όσο πλησιάζουμε στο κέντρο τής πόλης μας. Οι παλαιότερες πολυκατοικίες δεν διαθέτουν χώρους παρκαρίσματος και οι νεότερες διαθέτουν λίγους αντίστοιχους χώρους. Το αποτέλεσμα είναι οι διαθέσιμοι χώροι στάθμευσης να περιορίζονται ακόμη περισσότερο και η προσέγγιση τόσο των Καλλιθεατών όσο και των επισκεπτών στην πόλη μας και τις αγορές μας να δυσκολεύει και να περιορίζεται ασφυκτικά. Αυτή η κατάσταση αναστέλλει τόσο την κοινωνική γαλήνη των συμπολιτών μας όσο και την οικονομική ανάπτυξη και την επισκεψιμότητα τής Καλλιθέας μας. Μεγάλο πρόβλημα εντοπίζεται στην ασφάλεια τής ζωής των παιδιών μας και κάθε συμπολίτη μας  κατά τις μετακινήσεις τους στους χώρους αναψυχής.
                                                                                                                                       
Καθίσταται λοιπόν εκ των πραγμάτων μέγιστη η ανάγκη να λυθεί το πρόβλημα με την δημιουργία περισσότερων και λειτουργικότερων δημοτικών χώρων στάθμευσης. Η ύπαρξη κενών κτηρίων και εν αχρησία υπαίθριων χώρων έχει σχεδιασθεί από την δημοτική μας παράταξη «Ελληνική Αυγή για την Καλλιθέα» να αξιοποιηθεί με την υπαγωγή τους στο Δήμο Καλλιθέας και την ένταξή τους στην θεμελίωση νέων δημοτικών χώρων στάθμευσης. Όσα κτήρια και όσοι υπαίθριοι χώροι δεν έχουν τίτλους μεταβίβασης ιδιοκτησίας, θα μεταβιβασθούν άμεσα και αυτοδίκαια στο Δήμο Καλλιθέας μέσα στις πρώτες ημέρες αναλήψεως τής διοικήσεως τής πόλης μας από την «Ελληνική Αυγή για την Καλλιθέα». Στην ίδια ακριβώς κατεύθυνση, η παράταξή μας θα προβεί στην αγορά, αλλά και στην ενοικίαση κατάλληλων σε υποδομές και ευρύτητα χώρων για την δημιουργία νέων πρόσθετων χώρων στάθμευσης και παρκαρίσματος οχημάτων. Χρειαζόμαστε νέους χώρους παρκαρίσματος και στάθμευσης σε περιοχές με παλαιά κτήρια που δεν διαθέτουν ανάλογους χώρους. Επιπλέον, θα φροντίσουμε σύμφωνα με το ισχύον νομοθετικό πλαίσιο δόμησης, κάθε νέα κατοικία και κάθε νέο κατάστημα να χτίζεται με την κατασκευή επαρκών χώρων παρκαρίσματος και στάθμευσης.

Σ’ αυτήν ακριβώς την κατεύθυνση, θα αξιοποιηθεί τμήμα των εγκαταστάσεων τού Πολιτιστικού Κέντρου τού Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος που έχει παραχωρηθεί στον Δήμο Καλλιθέας. Τα κατασκευαστικά έξοδα θα ευρεθούν προς τον καλό αυτόν σκοπό με την αξιοποίηση των δημοτικών τελών, δίχως την περαιτέρω επιβάρυνση των δημοτών μας. Τα λειτουργικά έξοδα θα καλυφθούν από την είσπραξη τού κόστους φύλαξης των οχημάτων από τούς οδηγούς τους σε τιμή προσιτή. Στους δημοτικούς χώρους παρκαρίσματος και στάθμευσης οχημάτων θα γίνουν προσλήψεις αποκλειστικώς Ελλήνων εργαζομένων, με την προτεραιότητα στους ανέργους δημότες Καλλιθέας. Οι εργασίες στον υπόγειο χώρο στάθμευσης τής οδού Δημητρακοπούλου θα δρομολογηθούν και θα ολοκληρωθούν, ενώ θα διενεργηθούν μελέτες για νέους ανάλογους χώρους. Ιδιαίτερη βαρύτητα δίνουμε στα κομβικά για την οδική κίνηση τής πόλης μας σημεία πέριξ των πλατειών Δαβάκη και Κύπρου, όπου θα κατασκευάσουμε υπόγειους χώρους στάθμευσης με πόρους που θα προκύψουν αποκλειστικά από το ΕΣΠΑ, δίχως καμία επιβάρυνση των συμπολιτών μας. Τα δε παρκαρισμένα αυτοκίνητα που έχουν εγκαταλειφθεί από τούς κατόχους στους δρόμους τής πόλης μας θα αποσυρθούν από την Δημοτική Αρχή μας. 
ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΚΑΡΑΧΑΛΙΟΣ

ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡΑΤΑΞΗ «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΥΓΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΛΙΘΕΑ» 

Δεν υπάρχουν σχόλια: