ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑΣ

Η Ελλάδα σήμερα


Η ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΑ ΣΤΟ ΕΘΝΙΚΙΣΤΙΚΟ ΚΑΘΕΣΤΩΣ


ΑΘΗΝΑ 3-7-2012.

Η εξωτερική πολιτική ενός κράτους είναι ο καθρέφτης του βαθμού και της ποιότητας της εθνικής του ανεξαρτησίας. Εξωτερική πολιτική αξιώσεων μπορεί να διαμορφώσει μονάχα το κράτος εκείνο που θέτει ως πυρήνα της πολιτικής του το εθνικό συμφέρον στις διακρατικές του συναλλαγές. Η διπλωματία ενός έθνους οφείλει να δημιουργεί τις πρέπουσες λύσεις και να τις επιβάλει στο διεθνή περίγυρο κι όχι να τις παραλαμβάνει ως ετοιμασμένες οδηγίες προς εξυπηρέτηση ξένων συμφερόντων.

Όταν πραγματεύεσαι τις εθνικές σου θέσεις στο διεθνή περίγυρο, οφείλεις να καθαρίσεις το εσωτερικό τοπίο από τις εστίες εκβιασμού και εξάρτησης και να επανδρώσεις όλους τους πολιτικούς μηχανισμούς αποκλειστικά από ικανούς μαχητές της Φυλής με αδιαπραγμάτευτη πατριωτική συνείδηση. Τότε θα κινηθείς να καταλάβεις το διεθνές πολιτικό περιβάλλον με αποκλειστικό γνώμονα την επικράτηση του εθνικού στρατηγικού σχεδιασμού και την πρωτοκαθεδρία της Εθνικής Κοινότητας σε όλα τα κέντρα λήψεως αποφάσεων.

Η Ελληνική Διπλωματία είναι αποκλειστικά υπόθεση των Ελλήνων εκείνων που έχουν την νοοτροπία του Νικητή. Η διπλωματία στο εθνικιστικό καθεστώς είναι συνέχεια και προέκταση του πολέμου στον καιρό της ειρήνης. Αυτή άλλωστε είναι η ουσιαστική προσφορά και ο λόγος της ύπαρξής της στη ζωή ενός έθνους που θέλει να καθορίσει την μοίρα του και να επικρατήσει των υπολοίπων. Όσα έθνη ψάχνουν για επιβίωση με όρους δεν έχουν χρεία διπλωματικών υπηρεσιών αφού σ’ αυτήν την περίπτωση διεκπεραιώνουν τις εντολές του νεοταξισμού όπως ακριβώς κάνουν σήμερα οι ελληνόφωνοι πολιτικοί υπάλληλοι του ντόπιου νεοταξισμού.

Αυτό λοιπόν που χρειάζεται η Ελλάς και θα διαμορφώσουμε στο δικό μας εθνικοκοινωνικό κράτος είναι η ύπαρξη ενός μεγαλόπνοου εθνικού στρατηγικού σχεδιασμού στην εξωτερική μας πολιτική. Σκοπός μας είναι η αυξημένη εδαφική και πολιτική επιρροή. Η διεκδίκηση και η κατάληψη ζωτικού χώρου και σφαιρών επιρροής για τα εθνικά μας συμφέροντα και την ελληνική σημαία. Και για να συμβεί αυτό πρέπει αφού εξυγιάνουμε το κράτος μας να προωθήσουμε δικούς μας ανθρώπους στην οικονομία, τον ενεργειακό ορίζοντα, τις τράπεζες, τον Τύπο, την εμπορική δραστηριότητα, τους διεθνείς οργανισμούς.

Η εθνικιστική διπλωματία στηρίζεται στην ενίσχυση των εθνικών μας κοινοτήτων όπου γης. Η πρώτη μας εργασία στην κατεύθυνση αυτή είναι ασφαλώς η ενίσχυση των δεσμών με τους Έλληνες των σκλάβων ελληνικών πατρίδων που τις διεκδικούμε μ’ αυτόν ακριβώς τον χαρακτήρα διαγράφοντας τον προδοτικό χαρακτηρισμό «χαμένες πατρίδες».

Όλες οι διεκδικήσεις των εχθρών μας αν τις προσέξουμε καλά έχουν αφετηρία τα ακριτικά σημεία της πατρίδος μας που συνδέονται με τις εθνικές μας διεκδικήσεις και με την ύπαρξη άφθονου γεωφυσικού πλούτου στα ίδια ακριβώς σημεία. Αυτό σημαίνει ότι η εθνική ανεξαρτησία, η οικονομική αυθυπαρξία και η επιθετική διπλωματική πολιτική συνδέονται εξ αντικειμένου άμεσα. Όλοι οι πόλεμοι, όλες οι διακρατικές συμφωνίες και τα κάθε λογής μνημόνια συμβαίνουν πάντα για τον γεωπολιτικό έλεγχο και τη διεθνή εξουσία.

Η Ελλάς από τη στιγμή που διαθέτει ένδοξη ιστορία, ανολοκλήρωτες εθνικές επιδιώξεις και γεωφυσικό πλεονέκτημα, έχει ύψιστο καθήκον και ιερή υποχρέωση να διαδραματίσει την φυσική αποστολή της ως Εθνική Δύναμη. Η διπλωματία οφείλει να κοιτάξει στα μάτια τους ανθέλληνες και να κατεδαφίσει τα διεθνή τους ερείσματα.

Την ίδια στιγμή οι διαπραγματευτικοί παράγοντες της εξωτερικής πολιτικής μας πρέπει να ανοίξουν τις οδούς για το σχηματισμό στρατηγικών συμμάχων με γνώμονα την υποστήριξη των εθνικών μας θέσεων πρώτα κι έπειτα τα κοινά πολιτισμικά και θρησκευτικά γνωρίσματα των εταίρων μας. Σίγουρα οι κοινές αναφορές βοηθούν αλλά δεν αρκούν αφού μπορούν να ενυπάρχουν και σε εχθρούς μας. Η εθνικιστική διπλωματία είναι ανοικτή σε πολλές συζητήσεις αλλά επιλεκτική στις συναναστροφές της αφού ο μόνος ουσιαστικός σύμμαχος είναι η ενότητα και η διεισδυτικότητα των Ελλήνων.

Η εξωτερική πολιτική της Ελλάδος περνάει αναμφισβήτητα από την πρόοδο των ανά τα έθνη ελληνικών κοινοτήτων και από τις ενέργειες του διπλωματικού μας προσωπικού και της ηγεσίας του με πυξίδα το υψηλό και άκαμπτο εθνικό φρόνημα. Ο Εθνικιστής Έλληνας διπλωμάτης δεν περιδιαβαίνει τις οδούς της Εσπερίας και πάσης άλλης ξένης αυλής για να υποβάλει τα σέβη της πατρίδος και της σκυφτής μέσης αλλά για να επιβάλλει τον διεθνή σεβασμό της πατρίδος και την απόλυτη ανοχή στις εθνικές μας επιδιώξεις με ορθό ανάστημα.

Ο τραπεζικός κλάδος και οι εμπορικές δραστηριότητες δεν θα διατάζουν την διαπραγματευτική ομάδα του Ελληνικού Έθνους αλλά θα φροντίσουμε να καταληφθούνε από δικούς μας ανθρώπους που θα διαθέτουν την ίδια εθνική ευθύνη υποτάσσοντας την νεοταξική θρασύτητα στην ελληνική διπλωματία και την ηγετική ελληνική πολιτική παρουσία. Το ίδιο θα συμβεί με τον τομέα της προπαγάνδας και του Τύπου. Τα ΜΜΕ εντός αλλά και εκτός συνόρων δεν θα είναι οι εκβιαστές αλλά οι εκφραστές της ελληνικής επιδιώξεως, αλήθειας και δικαίου στη γραμμή της ελληνικής διπλωματίας. Και ο Ελληνικός Στρατός θα αποτελεί τον εγγυητή της Εθνικής μας Ισχύος ως ασπίδα και δόρυ ασφαλείας των ελληνικών θέσεων.

Η εθνικοκοινωνική εξωτερική πολιτική υπηρετεί τη Μεγάλη Ελλάδα και τον Ελεύθερο Έλληνα. Ας το λάβουν σοβαρά υπόψη αυτό οι εχθροί μας. Είμαστε μαχητές ελληνικού δικαίου και ισχύος, όχι μικρότητας και υποτέλειας.
ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΚΑΡΑΧΑΛΙΟΣ

Δεν υπάρχουν σχόλια: